Ja, det var de de linket til. På min 1’er så er den pannedelen delt i 2.