Jeg uttrykte et spørsmål om hvorfor tråden ble stengt, siden det ikke var gitt noe forklaring. Forklaring har jeg fått, og jeg har fått gitt mitt syn på saken, så mål oppnådd.

Hva du trodde tråden handlet om får du nesten ta med deg selv.


Statistically speaking, racing is mostly for losers.