Aha. Så der Pioneren krysser gamle utforprisen følger man Pioneren mot Rundvann 400 meter og tar deretter til høyre? Check.

Var innom deler av traseen i dag. Bakkar og Berg, Grønmo ekspress og siste del av gamle utforpris. Knapt mulig å se at drt har vært syklet ritt. Bra jobbet.