Nå som det har gått et par dager siden rittet, noen tilbakemeldinger fra ØV og evt andre instanser som har tradisjon for å være negative?


Eirik Nøkleby

"Velg dine kriger med omhu."