Er du proff er alt innafor alltid, de er utenfor stilpolititets jurisdiksjon uansett.


Apatien i samfunnet er økende, og ingen bryr seg.