Observert på Tøyen i dag...


Create the problem and sell the solution