Hva sier stilpolitiet til å mikse f.eks. en FSA krank, inn i en Campa gruppe? Er det lov?