"Svensken" testar ut 360-ferdigheitane sine..

http://www.youtube.com/watch?v=I6zsGeiD-Yo


Sibodla og sokkaseg....