Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd

Bålbrenning i disse tørre tider

Bålbrenning i disse tørre tider #2707494 13/05/2022 16:37
Registrert: Aug 2016
Innlegg: 2,209
F
Flamini Offline OP
Ivrig
OP Offline
Ivrig
F
Registrert: Aug 2016
Innlegg: 2,209
Slik jeg har forstått regelverket så er forbudet mot båbrenning mer en henstilling - unntatt når politiet sier eksplisitt at det er forbudt med åpen ild.

Generelt når det gjelder bålbrenning og faren for brann, så forstår jeg det slik at det er gnister og varme mot bakken som er farlig.
Så hvis man har bål i/på en grushaug/strand/svaberg og brenner vedbriketter/peiskubber så bør det jo være rimelig sikkert ettersom det ikke blir noen gnister i det hele tatt.

Kommentarer ?


Syklister er også guds utvalgte folk
Re: Bålbrenning i disse tørre tider [Re: Flamini] #2707497 13/05/2022 16:50
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 2,709
J
JoachimV Online
Besatt
Online
Besatt
J
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 2,709
"Ettersom det ikke blir noen gnister i det hele tatt."

Nei vel, hvordan får du til det?

Hva sier kilden?

Er det helt forbudt å fyre opp bål mellom 15. april – 15. september?

Forskrift om brannforebygging sier at det er forbudt å gjøre opp ild i utmark uten tillatelse fra kommunen. Forskriften sier også at det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Hva som ligger i «åpenbart ikke medføre brann» må den enkelte avgjøre i hvert enkelt tilfelle (f.eks hvis det ligger snø på bakken, eller det har vært mye nedbør i lang tid). Hvis du er i tvil bør du la det være. Husk at du kan bli holdt ansvarlig ved uaktsom bruk av ild.

Nå er det tvilsomt hverken snø eller vært mye nedbør i lang tid så da kan det være verdt å huske på at du kan bli holdt ansvarlig.

Aktsomhet gjelder hele året.


Re: Bålbrenning i disse tørre tider [Re: Flamini] #2707510 13/05/2022 19:27
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 2,709
J
JoachimV Online
Besatt
Online
Besatt
J
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 2,709
Hvis noe fortsatt er uklart så siterer jeg siste nytt fra mitt lokale DRBV følgende:

Quote
Vi kan ikke få understreket det nok: DET ER VELDIG TØRT I SKOG OG MARK. Hjelp oss med å unngå skogbranner ved å respektere forbudet mot åpen ild!
Det har regnet litt denne uken, men det er altså ikke nok i det hele tatt. Slik situasjonen er nå mener vi at det er uaktsomt å tenne bål, bålpanne, grill, engangsgrill o.l. i eller i nærheten av skog og utmark. Vær forsiktig med alt som kan skape gnister, for eksempel tente sigaretter.
Nå har vi jobbet med skogbrannen i Vestfossen i seks dager, og vi finner fremdeles ulmende glør i skogen. I går kveld blusset det litt opp igjen, med røykutvikling og åpne flammer. I natt fikk vi inn en drone som fløy over området med varmesøkende kamera for å se etter hotspots. Vi kommer til å ha mannskaper på stedet gjennom hele helga.https://www.facebook.com/drbv.no/posts/3897715613786404


Re: Bålbrenning i disse tørre tider [Re: Flamini] #2707569 14/05/2022 19:07
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 1,670
K
knuthaug Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
K
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 1,670
Sitat: Flamini
Slik jeg har forstått regelverket så er forbudet mot båbrenning mer en henstilling - unntatt når politiet sier eksplisitt at det er forbudt med åpen ild.

Generelt når det gjelder bålbrenning og faren for brann, så forstår jeg det slik at det er gnister og varme mot bakken som er farlig.
Så hvis man har bål i/på en grushaug/strand/svaberg og brenner vedbriketter/peiskubber så bør det jo være rimelig sikkert ettersom det ikke blir noen gnister i det hele tatt.

Kommentarer ?


Vet ikke hvordan det er i resten av området som er dekket av farevarselet for skogbrann men her på Romerike er det nå totalforbudt med all form for åpen ild, også primus.

Er det noe særlig mindre tørt andre steder på østlandet? Ikke de stedene jeg har vært i det siste hvert fall.

Blir det faktisk ikke gnister i det hele tatt av slike kubber? Tviler sterkt, egentlig.

Jeg ville helt klart si dropp det, sånn som forholdene er nå.


Norskenduro.no - Alle norske enduroresultater på ett sted
Re: Bålbrenning i disse tørre tider [Re: Flamini] #2707594 I går 08:13
Registrert: Feb 2014
Innlegg: 6,189
larsdx Online
Søk hjelp!
Online
Søk hjelp!
Registrert: Feb 2014
Innlegg: 6,189
Slik jeg forstår det er det normalt slik Flamini forstår reglene, men nå er det et totalforbud. Det er hvertfall slik jeg praktiserer det. Normalt vil jeg fyre bål også i forbudsperioden når det åpenbart ikke er fare for at det blir skogbrann og jeg er langt fra folk og mye brukte steder, men nå lar jeg være.

Re: Bålbrenning i disse tørre tider [Re: larsdx] #2707599 I går 08:58
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 2,709
J
JoachimV Online
Besatt
Online
Besatt
J
Registrert: Jun 2012
Innlegg: 2,709
Sitat: larsdx
Slik jeg forstår det er det normalt slik Flamini forstår reglene, men nå er det et totalforbud. Det er hvertfall slik jeg praktiserer det. Normalt vil jeg fyre bål også i forbudsperioden når det åpenbart ikke er fare for at det blir skogbrann og jeg er langt fra folk og mye brukte steder, men nå lar jeg være.


Nei. Det er faktisk ikke bare en vennlig henstilling men et forbud mot åpen ild perioden.

Desverre er det ett unntak som folk blir forledet inn i fristelsen av å utnytte. Unntaker er når du er helt 100% idiotiskker på at det helt åpenbart ikke kan medføre brann.

Ett svaberg ved siden av skogen er en potensiell skogbrann når det er tørt så det er virkelig ikke greit.

Totaltforbud er noe som må sjekkes med hver enkelt kommune, Romerike ble nevnt:

Quote
Forbudet totalforby all bruk av ild, også bruk av grill, stormkjøkken, bålpanner, og det gjelder også på faste, godkjente bålplasser.


Den vanlige BRANN-plakaten man kan se overalt i skogen burde ikke gi rså mye tvil om hvorvidt det er et forbud eller ikke.
[Linket bilde fra dsb.no]


Re: Bålbrenning i disse tørre tider [Re: Flamini] #2707622 I går 15:31
Registrert: Jun 2005
Innlegg: 1,818
A
Andreas83 Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
A
Registrert: Jun 2005
Innlegg: 1,818
Forskrift om brannforebygging § 3 er gjeldende og det er viktig å forstå hva som menes med aktsomhet, da bokstavpunkt c ofte er grobunn til forvirringen.
Sitat: Forskrift om brannforebygging
§ 3.Generelle krav til aktsomhet

Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild når
a) kommunen har gitt tillatelse eller
b) kommunestyret selv gjennom lokal forskrift har tillatt dette fordi lokale forhold tilsier det eller
c) det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Forbudet skal klart avgrenses
a) geografisk til hele kommunen eller områder i kommunen og
b) tidsmessig for en periode på maksimalt 60 dager.

Forbudet skal oppheves så snart brannfaren eller de ekstraordinære forholdene er over. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven § 37 andre ledd og § 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.
DSB Bålguide gir en mer generell beskrivelse, men aktsomhet dukker opp igjen i "Ved overtredelse av aktsomhetsplikten eller det generelle bålforbudet kan man straffes med bot eller fengsel.".
Sitat: DSB
Tips til trygg bålbrenning:
- Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold.
- Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten.
- Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
- Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon.
- Det er ikke lov å brenne bål på svaberg.
- Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov.
- Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig.
- Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel.
- Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket.
Skal man være ekstra nøye er det ofte smart å renske området rundt bålet for brennbart materiale, dvs. ned til jord. Og ha rikelig tilgang på vann og midler til slukking.

Når det er tørt er det risikabelt å fyre opp bål siden det raskt kan spre seg, eventuelt kan gnister fly av gårde og ligge å ulme til etter man har dratt. Har det regnet slik det gjorde denne uken kan man kanskje fyre opp et bål om man viser stor aktsomhet, men det er vel strengt tatt ganske risikabelt og ikke noe jeg ville gjort selv. Er det innført lokalt totalforbud mot bål trumfer vel det egen mulighet for vurdering.

Personlig føler jeg det er litt skjødesløst å fyre opp bål utenfor gode bålplasser hvis det ikke har regnet godt i dagene før, og det ikke er meldt regn i de kommende dagene. Erfarne turfolk har tent opp bål i naturen i alle år uten å starte skogbrann, så de med kunnskap og stor aktsomhet vet hvordan de kan sikre seg mot brann, men det endrer ikke på at det er risikabelt. Kanskje en unødvendig risiko. En Firebox Stove kan være en mulighet om man liker bål, og vil begrense mulighetene for brann, men igjen, alt handler jo om at man forholder seg til aktsomhetsplikten.
[Linket bilde fra fireboxstove.com]

Etter to år hvor naturen har blitt mer brukt enn vanlig, av både erfarne og uerfarne brukere, er det verdt å minne om Hva er sporløs ferdsel?. "Regelen om sporløs ferdsel handler om at naturen skal være like fin når vi forlater den, som da vi kom."
Enhver som ferdes eller oppholder seg på annen manns grunn eller på sjøen utenfor, skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde skade eller ulempe for eier, bruker eller andre, eller påføre miljøet skade. Han plikter å se etter at han ikke etterlater seg stedet i en tilstand som kan virke skjemmende eller føre til skade eller ulempe for noen.

Grunnens eier eller bruker har rett til å vise bort folk som opptrer hensynsløst eller ved utilbørlig atferd utsetter eiendommen eller berettigete interesser for skade eller ulempe.
Her demonstrer Sgt. Brad 'Iceman' Colbert i Generation Kill, hvordan toalettbesøk skjer når man praktiserer sporløs ferdsel.

Redigert av Andreas83; I går 15:32.

Medlem på Kvinneguiden for menn: Terrengsykkelforumet

Terrengsykkel utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Kristoffer Kippernes Utstyrsredaktør: Øyvind Aas
Salg og marked: Alexander Hagen | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå