Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd
Side 8 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark

Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2723029 24/10/2022 12:39
Registrert: Feb 2019
Innlegg: 1,755
N
Ndreas Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
N
Registrert: Feb 2019
Innlegg: 1,755
Sitat: Heliboy
Sitat: Ugla
[
- Jeg har blitt mer eksprimenterende, dvs. tester ut varianter med ukjent utfall fordi bomtur som gjør at jeg har funnet perler i skogen som jeg ellers ikke ville ha gjort - det sprer trafikk

Når jeg totalt sett sammeligner ant. km syklet og tid brukt så finner jeg ikke signifikante utslag på verden med og uten el. Jeg ser at jeg har brukt sykkelen både til og fra marka, det er helt uaktuelt med akustisk.


Du nevner et ekstremt viktig paradoks her: El-sykler bidrar til å spre sykkeltrafikken (og potensialet for slitasje) over et langt større område, fremfor å være konsentrert rundt de ofte konfliktfylte randsonene med masse turfolk, eksempelvis rundt Nøklevann / Østmarksetra / Mariholtet i Oslo, hvor ØV sin fraksjon har hovedkvarter.
Jeg har ikke tall på alle de nedgrodde stiene langt pokker-i-vold inne i marka som jeg har oppdaget og tildels gjenåpnet, og som jeg uten el-sykkel aldri i verden ville hatt tid eller ork til å oppsøke. Dette er stier som knapt nok ser folk ellers, da de er utenfor radiusen til typisk tur-terreng. El-sykler er en gudegave til fjerntliggende og gjengrodde stier som trenger litt kjærlighet. Et eventuelt forbud mot el-sykler på stier i Østmarka vil faktisk virke mot sin hensikt.


Nå gjør du et lite hopp dog. Du (og Ugla) er ikke nødvendigvis representative for den gjengse el-syklist. Hvis dere er unntaket og resten sykler runder på de nærmeste/feteste stiene, så er det et ganske annet scenario enn hvis alle er bushwackere som rir på gjengrodde stier ICON_SMILE

Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2723031 24/10/2022 12:59
Registrert: May 2008
Innlegg: 7,600
Anders A-R Online
Søk hjelp!
Online
Søk hjelp!
Registrert: May 2008
Innlegg: 7,600
Jeg tror _dessverre_ at Ugla og Heliboy utgjør (både i alder og væremåte ICON_SMILE ) de rutinerte "ekspedisjons-stisyklistene" - som gjerne tar en snar-omvei for å sjekke ut om en smal sti leder til noe gull, og som nå har fått et verktøy som gjør at slike turer kan tillates i større grad enn før.

Jeg ser risikoen ved særlig sentralt plasserte stier som vi har på vår kant av byen, at det kjøres runder på runder fremfor å trekke lenger inn. Totalt sett er dette sikkert ikke et kjempeproblem uansett. Og i perspektivet nasjonalpark så er antagelig dette nokså ubetydelig belastning i det som uansett har vært randsoner med høyt press i 10+ år, og bare underbygger skepsisen som allerede var der mtp opprettelsen av nasjonalpark og dertil regulering.

Redigert av Anders A-R; 24/10/2022 12:59.

| Styreleder i NOTS Bærum | Skribent Stibyggerhåndboka | "I don't have a bucket list but my bikeit list is a mile long"
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2723147 26/10/2022 11:42
Registrert: Nov 2007
Innlegg: 2,754
Ugla Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Nov 2007
Innlegg: 2,754
I mitt miljø bruker vi i stor grad Strava til å dele turer, noe som gjør at jeg også logger alle turer uansett. En rask sjekk på Strava Heatmap viser at jeg etter at jeg kompletterte sykkelstallen med en elsykkel har spredt min ferdsel vesentlig fra tidligere. Mye av dette skjer innenfor de områdene der det er foreslått ferdselsrestriksjoner i de tre alternativene.

Når det er sagt mener jeg at et forbud mot el kun er forløperen til et generelt forbud senere. Et slikt differensiert forbud vil være totalt umulig å håndtere ettersom det blir svært vanskelig å skille mellom analogt og el framover. Ser bare min pendlersykkel i dag sklir gjennom alle kontroller Politiet/SVV har fordi den har normalt underrør, og ingen kontroller eller display på styret. Nye sykler som bruker nye motorsystemer som er svært diskrete og med tilhørende mindre batterier som nå er på vei inn i markedet vil bidra til det.

Når dette skjer tenker jeg også at det blir begynnelsen på slutten for Østmarka som skog, da er det veldig mange som ikke kommer til å forsvare en museumsskog, meg selv inklusive på disse premissene og som like gjerne kan akseptere byutvikling der, og hvorfor skulle vi ikke det?

Det som er mest alvorlig for meg i denne saken er at jeg overhodet ikke har tillit til Statsforvalteren i denne saken. Den tilliten ødela de fullstendig ifm. vernesaken tilbake i 2012, og hvor veldig mange av oss sørget for å overkjøre deres forslag totalt. Da skulle en tro at en ti år senere hadde lært, og noe har de lært, og det er å legge opp til en flertrinns forbudsrakett. Først skaffe seg hjemmel, og så kunne gradvis implementere det senere unntatt offentlighet.

Med tanke på at Stortinget har behandlet en friluftsmelding som sier at ferdsel på sykkel, både elektrisk og analogt i utgangspunktet skal være sidestilt med det å gå, så synes jeg det er ganske utrolig at et forvaltningsorgan suverent kan sette dette til side og foreslå det de gjør nå uten at noen får sparken.

Et forbud mot hva som helst må uansett være basert på tillit, da det er helt umulig å håndheve i praksis - det er jo kun oppsynsmann eller Politi som har hjemmel til å stanse deg - alle andre vil evt. stå for frihetsberøvelse som har en langt høyere strafferamme enn det denne forseelsen er. Som jeg skrev tidligere har jeg null tillit til Statsforvalteren i denne saken, og vil følgelig heller ikke innrette meg etter eventuelle forbud de legger opp til når de både går på tvers av Stortingets vilje eller ikke har noen faktabasert begrunnelse. Det undergraver i tillegg tidligere vern, da mange automatisk vil tenke at det er gjort samme elendige håndverk der, så da kan man også få økt trafikk i disse områdene - uansett om evt. forbud har vært berettiget eller ikke.

Nå er det foreløpig en høringsrunde på dette, så en får jo håpe at fornuften seirer og at Statsforvalteren igjen blir overkjørt, men at det faktisk er mulig å bare ture fram på denne måten etter det totale nederlaget de fikk i 2012, og når Stortinget senere har kommet med sine instrukser er og blir en gåte for meg.


Lars-Erik
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2723175 27/10/2022 05:37
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
H
Hummerfiskern Offline
Medlem
Offline
Medlem
H
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
Hei Lars Erik, du skriver: Med tanke på at Stortinget har behandlet en friluftsmelding som sier at ferdsel på sykkel, både elektrisk og analogt i utgangspunktet skal være sidestilt med det å gå,

Det hadde vært fint å lese om denne behandlingen og hva de skriver om dette, som tidligere nevnt i tråden så har vi her på Hvaler fått en nasjonalpark for en tid tilbake hvor vi nå ikke har lov å sykle på andre stier en de som er merket. og det er kun noen få, så bak huset her har jeg alltid syklet på fine stier, og guttungen elsker å sykle, men vi kan da ikke sykle der lengre. Jeg hørte om at det skulle jobbes med dette med nye regler på dette med sykkel og nasjonalpark. Det hadde vært fint å lese det du beskriver, så skal jeg jaggu sende dette til "min" nasjonalpark for å høre hva de tenker. Om noen har noen link til denne behandlingen hadde jeg blitt glad.

jeg leser at høringsrunden er i gang for Østmarka, og det er bare å sende inn høringssvar i stort mon, for jeg tror dere vil bli skuffet slik som jeg har blitt, men jeg forholdt meg i ro, da det ble lovet at det ikke skulle være noen forskjell, men det ble det jaggu......


Sier som Pippi Langstrømpe, Dette har jeg aldri gjort før så det går sikkert bra
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Hummerfiskern] #2723181 27/10/2022 07:04
Registrert: Nov 2007
Innlegg: 2,754
Ugla Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Nov 2007
Innlegg: 2,754
Sitat: Hummerfiskern
Hei Lars Erik, du skriver: Med tanke på at Stortinget har behandlet en friluftsmelding som sier at ferdsel på sykkel, både elektrisk og analogt i utgangspunktet skal være sidestilt med det å gå,


Selve meldingen er her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/

Litt sakset fra denne:
"Regjeringen foreslår å åpne for flere aktiviteter i verneområdene. Det vil si at det i utgangspunktet blant annet skal bli tillatt å sykle på eksisterende veier og stier i nasjonalparkene og i landskapsvernområdene. Regjeringen vil endre verneforskriftene i tråd med dette."

"Regjeringen vil forenkle og modernisere friluftsloven, slik at det ikke blir tvil om lovligheten av nye former for friluftsliv som kiting, fatbike og paragliding. Adgangen til å sykle i utmark vil også bli utvidet med denne endringen."

Statsforvalteren synes allikevel at de både er mer kompetente samt at de kan sette til side det som er kravet fra Stortinget. Utgangspunktet etter denne loven er at ferdsel er lov, ikke motsatt og at det kun unntaksvis kan forbys.

Vi ser jo i de eksisterende Nasjonalparkene at de som forvalter disse trekker bena etter seg og gjør minst mulig endringer, det forhindrer ikke at nye Nasjonalparker må og skal ta hensyn til de overordnede påleggene. Med forbehold om at jeg ikke har lest hele dokumentet fra Statsforvalteren ser jeg ingen drøfting noe sted om hvorfor de velger å fravike bestemmelsene basert på udiskutable faglige fakta.

I en privat virksomhet ville det fått konsekvenser - f.eks at noen hadde fått sparken.


Lars-Erik
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Ugla] #2723230 28/10/2022 06:45
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
H
Hummerfiskern Offline
Medlem
Offline
Medlem
H
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
Tusen takk, denne skal jeg ta med Ytre Hvaler Nasjonalpark med en gang og høre hva de har tenkt å gjøre med denne stortingsmeldingen for å høre hva de tenker om dette med sykling!


Sier som Pippi Langstrømpe, Dette har jeg aldri gjort før så det går sikkert bra
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2723945 08/11/2022 15:48
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
H
Hummerfiskern Offline
Medlem
Offline
Medlem
H
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
Ja da har jeg sjekket med nasjonalparkstyre i ytre hvaler. Der jeg leser at sykling på barnålstier ikke er lov foruten noen få plasser;

Hei igjen,
Beklager sent svar- igjen.
Jeg uttalte meg litt unyansert da jeg svarte at "forbudet mot sykling på Kirkøy ifht nasjonalparken kun gjelder over strendene på Storesand og Ørekroken".
Det rette svaret er at: Sykling er forbudt med unntakene i kartet i vedlegg 9 s. 34-37. : 1-vedlegg-fvpl-2020-liten.pdf (ytrehvaler.no)

Skiltet står riktig plassert.
Også de barnålkledte stiene blir våte når det regner…Når disse traseene er fuktige er de sårbare for sykling; slitasjespor etter sykkel vil fort kunne bli små bekker som sliter/eroderer enda mer på terrenget når det styrtregner, slik vi opplever for tiden.
Vi antar også at flere vil bruke området til terrengsykling/sykkeltrening, hvis det blir tillatt med sykling. Vi kan (dessverre) ikke skille mellom store og små syklister, eller håpe på at syklister ikke sykler når det er vått….

Sykkelforbudet er vedtatt og blir stående til en eventuell forskriftsendring, noe det jo er åpnet for, men det er nok noe frem i tid.

Så det er bare å være obs på slik tolking når eventuelt om det blir nasjonalpark i Østmarka.


Sier som Pippi Langstrømpe, Dette har jeg aldri gjort før så det går sikkert bra
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2724412 17/11/2022 12:38
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
H
Hummerfiskern Offline
Medlem
Offline
Medlem
H
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
ja da har det tydeligvis vært erfaringsutveksling med ytre hvaler nasjonalpark. (pass på nå slik at det ikke blir reduserte muligheter til å sykle i Østmarka slik som vi har fått i ytre hvaler nasjonalpark :

https://www.ostmarkasvenner.no/-ske...z0QJqh46CD6hk5qPehrKhElPDJqz3yzg-SOh0cM8

Redigert av Hummerfiskern; 17/11/2022 12:40. Rediger grunn: uteglemt kommentar

Sier som Pippi Langstrømpe, Dette har jeg aldri gjort før så det går sikkert bra
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Hummerfiskern] #2724415 17/11/2022 12:51
Registrert: May 2008
Innlegg: 7,600
Anders A-R Online
Søk hjelp!
Online
Søk hjelp!
Registrert: May 2008
Innlegg: 7,600
Sitat: Hummerfiskern

Vi antar også at flere vil bruke området til terrengsykling/sykkeltrening, hvis det blir tillatt med sykling. Vi kan (dessverre) ikke skille mellom store og små syklister, eller håpe på at syklister ikke sykler når det er vått….


Men å skille mellom gående og syklende er åpenbart ganske lett. Hvordan forholder de seg til at folk kan finne på å gå der når det er vått, og hva slags trafikkanalyse har de egentlig gjort som del av ferdselsforbudet?


| Styreleder i NOTS Bærum | Skribent Stibyggerhåndboka | "I don't have a bucket list but my bikeit list is a mile long"
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2724419 17/11/2022 13:55
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
H
Hummerfiskern Offline
Medlem
Offline
Medlem
H
Registrert: Mar 2018
Innlegg: 72
godt spørsmål, jeg spurte de om hva grunnlaget var for at de bestemte dette, der har jeg ikke fått noe svar eller argumentasjon dessverre. Så det kan jeg ikke svare på. jeg spilte også inn litt bilder til ytre hvaler da med tanke på slitasje, jeg har en hund som jeg ofte lufter i nasjonalparken, denne har da langline på som den da sleper etter seg, dette lager tydeligere spor en en sykkel på barnnålsstier. Jeg sendte bilder av begge to til de og de skrev da at de takket for innspill og skulle ta dette med i vurdering fremover. Jeg bemerket at den slitasjen de har flere steder nå er fra før nasjonalparken, hvor jeg selv har sett traktor med henger, og da ekspedisjoner med biler med store hjul og vinsj forran, som da har satt meget dype spor fra før. Dette så jeg som guttunge og syntes det var særs spennende med traktor og biler langt inne i skauen, så sårene stammer fra den tiden, og ikke de siste årene før nasjonalpark og syklister eller da etter nasjonalparken ble etablert. Dessuten så er det slik på hvaler at det er relativt flatt og ikke kan sammenlignes med østmarka med mye mer kupert terreng en hjemme hos meg. så låste bakhjul skjer jo minimalt på hvaler pga at det ikke er rare bakken. men men


Sier som Pippi Langstrømpe, Dette har jeg aldri gjort før så det går sikkert bra
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2727103 14/01/2023 10:21
Registrert: Nov 2007
Innlegg: 2,754
Ugla Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Nov 2007
Innlegg: 2,754
Høringsuttalelse er skrevet, skal få modnes litt før jeg sender den ila. morgendagen, men håper flest mulig gjør det samme, nemlig skriver et begrunnet svar til Statsforvalteren.

Mine hovedpoenger er at 1) hensynet til befolkningen og deres uhindrede ferdsel iht. markalovens bestemmelser må gå foran alt annet vern, 2) Statsfovalteren kan ikke få en framtidig hjemmel til å sette ferdselsrestriksjoner slik de legger opp til i forslaget nå. (Jeg anser det som en stor trussel mot sykling spesielt, særlig med vernesaken i 2013 i bakhodet hvor de helt uten begrunnelse foreslå forbud mot sykling på blåmerkede stier), 3) Å forby elsykkel etter at det ble åpnet opp for det så sent som i 2019 i Markaloven har ingen reell begrunnelse - her må vi også huske at utviklingen tilsier at om noen få år klarer man ikke visuelt å skille en vanlig sykkel fra en elektrisk. 4) Søknadsplikt om alle arrangement over en relativt udefinert størrelse når det kommer til deltagere som f.eks vil utfordre God-tur guiding med NOTS. Her vises til et tall på 50 selv om samtidig er åpne på at tallet godt kan fortolkes til å være langt lavere noe som gjør at søknadsplikten med tilhørende LANG saksbehandlingstid umuliggjør det som de fleste vil anse som relativt uorganisert.

Så setter jeg det hele inn i kontekst av manglende konsekvensutredning om hva ferdselsretriksjoner vil bety samt fruluftsmeldingens klare vedtak om styrking av allemannsretten, ikke det motsatte og Statsforvalterens totale mangel på drøfte dette.


Lars-Erik
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2729884 11/03/2023 19:35
Registrert: Feb 2019
Innlegg: 1,755
N
Ndreas Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
N
Registrert: Feb 2019
Innlegg: 1,755

Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Ndreas] #2729899 12/03/2023 08:24
Registrert: May 2008
Innlegg: 7,600
Anders A-R Online
Søk hjelp!
Online
Søk hjelp!
Registrert: May 2008
Innlegg: 7,600
Quote
midlertidig anleggsvei på cirka 50 meter


Quote
Ifølge Forsvarsbygg vil massene ikke føre til varig skade på miljøet eller naturen, og de vil sørge for at de tilførte massene blir fjernet, og at terrenget blir rehabilitert.

Særlig. At journalisten bare lar dette passere som ren avskrift fra Forsvarsbygg sin kom-avdeling er rimelig sløvt. Du HAR allerede varig skade.

Redigert av Anders A-R; 12/03/2023 08:24.

| Styreleder i NOTS Bærum | Skribent Stibyggerhåndboka | "I don't have a bucket list but my bikeit list is a mile long"
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2729909 12/03/2023 11:02
Registrert: Oct 2013
Innlegg: 807
B
BRD Online
Ringrev
Online
Ringrev
B
Registrert: Oct 2013
Innlegg: 807
Ikke det at jeg støtter veien, men dette er ikke i området som er foreslått vernet som nasjonalpark så vidt jeg forstår. Sånn til informasjon ICON_SMILE

Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2729944 13/03/2023 07:45
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 6,377
simenf Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 6,377
Denne saken viser ganske tydelig hvorfor DU er viktig for å støtte NOTS slik at vi sammen kan jobbe langsiktig. Meld deg inn i NOTS, ta et verv i ditt lokallag!

Det hjelper i liten grad å være sur på internett hver gang en høringsfrist har passert.


SImen - hjernevasket av storhjulsmafiaen

Ibis Ripley/Spec Levo SL/Trek Farley - nots.no
Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: Heliboy] #2730586 23/03/2023 16:43
Registrert: Apr 2002
Innlegg: 19,843
larsb Offline
Bjolsen Zeit
Offline
Bjolsen Zeit
Registrert: Apr 2002
Innlegg: 19,843
Dette sto nettopp i Aftenposten:
Sitat: Aftenposten
Statsforvalteren vil ha nasjonalpark i Østmarka
Statsforvalteren mener at vern av store sammenhengende skogområder er viktig, og anbefaler derfor å opprette en nasjonalpark i Østmarka.

En nasjonalpark i Østmarka vil kunne bli den første i et lavereliggende skogområde på Østlandet, mener Statsforvalteren i Oslo og Viken, ifølge NRK.

Vanlige turer og aktiviteter vil ikke bli søknadspliktig i nasjonalparken. Den ordinære bruken av området til organiserte og uorganiserte idretts- og friluftsaktiviteter vil ikke begrenses av vernet.


https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=72901

Er det noe som er endret i dette forslaget nå, eller er det dårlig jobb fra NTB? Det er det jeg har uthevet som jeg reagerer på. Vanlig aktivitet som sykling skulle jo bli forbudt i kjernedeler av nasjonalparken og organiserte idrettsaktiviteter (les terrengsykkelritt/et) lå tynt an. Det ser jo ut som om det går greit gjennom i følge denne korte meldingen.

LarsB

Re: Østmarka foreslås vernet som nasjonalpark [Re: larsb] #2730588 23/03/2023 17:02
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 1,808
K
knuthaug Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
K
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 1,808
Sitat: larsb
Dette sto nettopp i Aftenposten:
Sitat: Aftenposten
Statsforvalteren vil ha nasjonalpark i Østmarka
Statsforvalteren mener at vern av store sammenhengende skogområder er viktig, og anbefaler derfor å opprette en nasjonalpark i Østmarka.

En nasjonalpark i Østmarka vil kunne bli den første i et lavereliggende skogområde på Østlandet, mener Statsforvalteren i Oslo og Viken, ifølge NRK.

Vanlige turer og aktiviteter vil ikke bli søknadspliktig i nasjonalparken. Den ordinære bruken av området til organiserte og uorganiserte idretts- og friluftsaktiviteter vil ikke begrenses av vernet.


https://www.aftenposten.no/norge/i/mBKed4/nyhetsstudio-siste-nytt?pinnedEntry=72901

Er det noe som er endret i dette forslaget nå, eller er det dårlig jobb fra NTB? Det er det jeg har uthevet som jeg reagerer på. Vanlig aktivitet som sykling skulle jo bli forbudt i kjernedeler av nasjonalparken og organiserte idrettsaktiviteter (les terrengsykkelritt/et) lå tynt an. Det ser jo ut som om det går greit gjennom i følge denne korte meldingen.

LarsB


Tror ikke det stemmer helt. I forslaget skulle det kun være forbudt å sykle i det området hvor det allerede er forbudt (Tonekollen naturreservat), men ikke noen nye forbudsområder. Men, de ville jo også legge inn en blankofullmakt til å endre dette i forskrift senere "om det ble nødvendig av vernehensyn" og da er jo egentlig all bets off om de får inn den bestemmelsen. Da kan i praksis statsforvalteren endre bestemmelser når som helst.

Mere detaljer på https://www.statsforvalteren.no/nb/...tmarka2/tilrading-ostmarka-nasjonalpark/

sykkel og el-sykkel sidestilles faktisk. Jøss.

Redigert av knuthaug; 23/03/2023 17:05.

Norskenduro.no - Alle norske enduroresultater på ett sted
Side 8 av 8 1 2 3 4 5 6 7 8

Terrengsykkel utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Kristoffer Kippernes Utstyrsredaktør: Øyvind Aas
Salg og marked: Alexander Hagen | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå