Jeg fant nettopp denne på fjesboken under offroad Finnmark 😔

NORSK: Offroad Finnmark avlyses
Offroad Finnmark har besluttet å avlyse årets utgave som skulle vært avviklet i månedsskifte juli/august. Bakgrunnen er myndighetenes retningslinjer for arrangementer, samt usikkerheten rundt situasjonen fremover.
Vi har vurdert å ulike alternativer for gjennomføring av rittet, men utfra en totalvurdering er konklusjonen at sykkel-festen dessverre må avlyses.

Vi tenker på våre trofaste deltagere, frivillige og nære samarbeidspartnere som har sett frem til årets Offroad Finnmark.

Selv om rittet nå blir avlyst håper vi å kunne tilby alternative «Offroad Finnmark aktiviteter» i sommer, både for voksne og barn. Administrasjon er allerede i gang med spennende planer og håper å kunne presentere de veldig snart.

Offroad Finnmark vil komme tilbake til hvordan selskapet vil håndtere allerede påmeldte deltakere til rittene og hvilke eventuelle valg disse vil bli tilbudt.

_______________________

ENGELSK: Offroad Finnmark is canceled
Offroad Finnmark has decided to cancel this year's edition which should have been at the end of July / August. The background is the authorities' guidelines for events, as well as the uncertainty surrounding the situation ahead.
We have considered various alternatives for carrying out the race, but on the basis of a total assessment, the conclusion is that the bike festival must unfortunately be canceled.

We are thinking of our faithful participants, volunteers and close partners who have been looking forward to this year's Offroad Finnmark.

Although the race is now canceled, we hope to offer alternative "Offroad Finnmark activities" this summer, for both adults and children. Administration is already underway with exciting plans and hopes to present them very soon.

Offroad Finnmark will return to how the company will handle already registered participants for the race and what choices they will be offered.


Sier som Pippi Langstrømpe, Dette har jeg aldri gjort før så det går sikkert bra