Som tittelen antyder. Rulla står helt fast. Har hatt den åpen for å smøre på beltespray.

Kjørt oppdat i Utility app.