Av grunner velkjent på forumet (n+1, plassmangel, kjøpegalskap osv) tenker eg å la denne gå

Annonsa på finn.no har meir informasjon
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=162453370


Redigert av Vims; 06/11/2019 12:00.