Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd

Bygge nær tomtegrenser og slikt?

Bygge nær tomtegrenser og slikt? #1737969 26/01/2014 14:12
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 1,032
K
krisch Offline OP
Ringrev
OP Offline
Ringrev
K
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 1,032
Har kjøp/bygd hus i et boligfelt der en utbygger har alle tomtene. Tomtene er på 800-900m2. Vårt hus står midt på tomta med ca 7,60m til grensa mot naboen. Naboen sitt hus har en garasje/carport som er et tilbygg/del av huset. Det står ca 40cm fra grensa mot oss. Naboens hus står ca. 4m nærmere grensa mot oss enn det står i tegningene hos kommunen. Disse tegningene er en del av byggesøknaden. Slik jeg ser det er naboens hus for nær vår grense. Jeg tror og mener det skal være fire meter fra grense til husvegg, særlig siden det er det det er søkt om fra utbygger. Også når det er garasje som er fast i huset. Noe helt annet hvis garasjen hadde vært frittliggende.
Er det noen som kjenner til regelverket og kan si meg opp vi har en sak som vi kan kjøre mot utbygger?

Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1737978 26/01/2014 14:30
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,067
G
GeirK Offline
More than words
Offline
More than words
G
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,067
Du må se på reguleringsplanen. Der står byggegrensene. Jeg har bygget helt ut til nabogrensa fordi byggegrense og tomtegrense er sammenfallende. Det vil si at jeg ikke kan male nordveggen på huset mitt uten å gå på naboens eiendomm.


"The more false we destroy, the more room there will be for the true."
- Robert Green Ingersoll
Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1737980 26/01/2014 14:34
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 2,699
sindrer Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 2,699
Mener å huske at det skal være 8 meter fra hus til hus. Og du kan selv bygge minimum 4 meter fra grensen. Nærmere enn det, f.eks 2 meter da må nabo gi avkall på å bygge 4 meter fra grensen, denne kan da bygge inntil 6 meter fra grensen pga 8 meters regelen. Dette pga brannkrav. Dispensasjon kan søkes om men man må da ha brannvegg. Fikk stoppet en nabo som ville bygge nærme oss en gang, jeg fikk medhold og naboen valgte da å plassere huset i motsatt ende av tomta. Garasje uten boligrom kan bygges 1 meter fra tomtegrense, hvis takutstikk er mindre enn 70? cm. (Tror det er 70cm men husker ikke helt)

Edit: dette var i Fredrikstad. I blandet etablert bebyggelse.

Redigert av sindrer; 26/01/2014 14:38.

Sindre R.


Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1737987 26/01/2014 14:57
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 1,032
K
krisch Offline OP
Ringrev
OP Offline
Ringrev
K
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 1,032
Her er det ikke bygd i henhold til hva det er søkt om hos kommunen. Det kan da umulig være lov?

Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1737990 26/01/2014 15:01
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,067
G
GeirK Offline
More than words
Offline
More than words
G
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,067
Nei - det er ikke lov. Korrekt.


"The more false we destroy, the more room there will be for the true."
- Robert Green Ingersoll
Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1738213 27/01/2014 08:12
Registrert: Jun 2009
Innlegg: 2,677
silverwrx Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Jun 2009
Innlegg: 2,677
Hjørnet på vår nabos garasje står på 40cm inn på vår tomt. Garasje med full kjeller under.. Også på tegningen til kommunen.. Takutspringet stikker mer over..

Kjip situasjon(for naboen). Men kommunen gjør ikke noe, forsåvidt ikke meldt det inn heller.

Vet ikke hva man skal gjøre jeg.


Leave no trace - with fatbike

Diamant Apex 29Ltd 6,8kg
Diamant Pinnacle R1 6,6kg
Nakamura BigBob 5.0 MK3 11,6kg
Surly Moonlander (solgt)
Cannondale 1000w..
Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1738220 27/01/2014 08:34
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 2,380
O
Open 1.0 Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
O
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 2,380
I utgangspunktet er byggegrensa for hus 4 m fra tomtegrensen, mens frittstående garasjer som hovedregel kan plasseres inntil 1 m fra tomtegrensa. Reguleringplanen for området kan fastsette andre grenser og det skjer ofte i feltutbygginger at kommune godkjenner bygging nærmere grensene.

Uansett hva som følger av lov/reguleringplaner så skal alle hus og garasjer plasseres nøyaktig der hvor det er søkt om at de skal stå iht til byggesøknaden. For å finne den nøyaktige plasseringen av hvert enkelt hus er det nødvendig å se på byggesaken til det aktuelle huset. Plasseringen vil fremkomme med nøyaktige koordinater på kartet over tomten som skal følge søknaden. Det må imidlertid også sjekkes om det er søkt om og gitt tillatelse til endret plassering etter at søknaden opprinnelig ble godkjent. Alle dokumenter i forbindelse med byggesaker er åpne for innsyn fra alle som ønsker det, det er bare å kontakte kommunens byggesaksavdeling. Normalt kreves det personlig oppmøte for å få se dokumentene, kommunene sender vanligvis ikke ut kopier.

Ved utbygging av felt så vil det ofte være mange kart i omløp som ikke gir riktig informasjon om plasseringen av hvert enkelt bygg. Ofte er det bare tegnet en firkant omtrent midt på tomten for å illustrere at det kommer et hus.

For at du skal kunne ha en sak mot utbygger så må naboens hus for det første være plassert feil i forhold til det som er godkjent av kommunen. For det andre må du ikke ha vært klar over plasseringen før du kjøpte ditt eget hus. Hvis du var klar over plasseringen av nabohuset, f.eks. fordi det var påbegynt før du kjøpte ditt eget hus så vil man anse at du har vært klar over hvor huset skulle bygges og plasseringen var følgelig ikke noe som kom som en negativ overraskelse etter at du hadde kjøpt ditt hus. Hvis begge disse kravene er oppfylt så må du i tillegg dokumentere at feilplasseringen av naboens hus har påført deg et økonomisk tap. Det er ikke noe automatikk i at feilplasseringen gir deg rett til erstatning, ditt hus må ha blitt mindre verdt pga feilen utbygger har gjort. For å dokumentere et slikt tap bør du finne minst to takstmenn som er villige til å gi en erklæring på at omsetningsverdien av huset ditt er X kr lavere nå enn det hadde vært dersom naboens hus var bygget på rett sted.

Vær obs på at krav som dette er vanskelige å nå frem med og kostnadene som påløper til takstmenn og advokater blir uansett høye. Det er mulig at husforsikringen din dekker deler av advokatomkostningene, viktig at advokaten sjekker dette umiddelbart for å ikke miste kravet. Forsikringen dekker aldri idømte saksomkostninger så hvis du går til sak og taper så sitter du med et tap som fort er i området 50-100.000 kr.

Lykke til!

Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: Open 1.0] #1738227 27/01/2014 08:57
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,067
G
GeirK Offline
More than words
Offline
More than words
G
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,067
Sitat: Open 1.0
I utgangspunktet er byggegrensa for hus 4 m fra tomtegrensen, mens frittstående garasjer som hovedregel kan plasseres inntil 1 m fra tomtegrensa.


Hvor har du dette fra? Plan- og bygningsloven sier:

"Hvis ikke annet er bestemt i plan etter kapittel 11 eller 12, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter.
Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense:
a) når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke eller
b) ved oppføring av garasje, uthus og lignende mindre tiltak."


Jeg ser ingen ting om 1m og i alle fall må en søke om dispensasjon.


"The more false we destroy, the more room there will be for the true."
- Robert Green Ingersoll
Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1738247 27/01/2014 09:26
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 2,699
sindrer Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 2,699
Sakset fra Bærum kommune:

"Avstand til nabogrense:
Hovedregelen for byggverk at de skal ligge minst 4,0 meter fra nabogrense.

Dersom det foreligger skriftlig nabosamtykke eller det gjelder oppføring av garasje eller annet mindre frittliggende byggverk med bruksareal eller bebygd areal under 50 m², kan kommunen godkjenne en nærmere plassering, jfr. pbl § 29-4 tredje ledd bokstav a og b og TEK 10 § 6-4. Det har utviklet seg en praksis der kommunen kan godkjenne tradisjonelle (ikke høyreiste) garasjer i 1 etasje med rene takflater uten arker eller opplett, i en avstand inntil 1,0 meter fra nabogrense, dersom ikke spesielle forhold taler i mot."

https://www.baerum.kommune.no/Organisasj...sje-og-carport/


Sindre R.


Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: sindrer] #1738252 27/01/2014 09:32
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,067
G
GeirK Offline
More than words
Offline
More than words
G
Registrert: Aug 2002
Innlegg: 31,067
Men praksisen i Bærum er ikke nødvendigvis relevant for en som bor på Finnsnes.


"The more false we destroy, the more room there will be for the true."
- Robert Green Ingersoll
Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: GeirK] #1738272 27/01/2014 09:59
Registrert: Sep 2009
Innlegg: 1,520
ELO73 Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
Registrert: Sep 2009
Innlegg: 1,520
Sitat: GeirK
Men praksisen i Bærum er ikke nødvendigvis relevant for en som bor på Finnsnes.
Nei, men adgangen til å innvilge dispensasjon er vel den samme så en kan oppleve at dette skjer på Finnsnes også.

Selv om Bærum kommune sier at disp. innvilges på generelt grunnlag sier vel loven at dette forutsetter naboens samtykke (PBL § 29-4)?

Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1738279 27/01/2014 10:21
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 2,699
sindrer Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Jun 2006
Innlegg: 2,699
Sitat: GeirK
Men praksisen i Bærum er ikke nødvendigvis relevant for en som bor på Finnsnes.


Siden det er en åpning i PBL § 29 at kommunene kan bestemme dette selv, så har det tydeligvis blitt en praksis mange steder at garasje (mindre enn 50m2) kan settes opp 1m fra nabogrense. Dette skulle sikkert egentlig vært 1,25m da naboloven sier dette:

http://lovdata.no/lov/1961-06-16-15/§4

Redigert av sindrer; 27/01/2014 10:22.

Sindre R.


Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1738314 27/01/2014 11:36
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 2,380
O
Open 1.0 Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
O
Registrert: Oct 2012
Innlegg: 2,380
Plan og bygningsloven, med tilhørende forskrifter, gir rett til kommunen å godkjenne garasjer inntil 1 m fra nabogrense. Dette er en rett kommunene har og de fleste kommuner bruker denne retten. Jeg har ingen oversikt over hva som er bestemt av kommunen på Finnsnes, men siden det er et byggefelt antar jeg at det fra kommunens side er gitt tillatelse ettersom utbygger helt sikkert har ønsket dette. Men selvfølgelig mulig at kommunen ikke har gitt unntak fra 4 meter grensen.

Re: Bygge nær tomtegrenser og slikt? [Re: krisch] #1738403 27/01/2014 14:29
Registrert: Jun 2011
Innlegg: 866
T
towi Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
T
Registrert: Jun 2011
Innlegg: 866
Om du "har en sak som vi kan kjøre mot utbygger" er i prinsippet utelukkende betinget av om det du har fått er i samsvar med kontrakt, eller ikke.
Det er mao. ingenting i veien for å selge et hus (eller andre ting for den saks skyld) som ikke er i samsvar med enhver offentligrettslig regel, så lenge dette er opplyst om og hensyntatt i kontrakten.
Du må mao. kunne påberope deg en mangel, og denne mangelen må være vesentlig (noe som med dagens boligpriser betyr at den bør representere et realtivt betydelig beløp).

Når det gjelder det avstand tomtegrenser er det riktig, som nevnt over, at det finnes en generell regel som sier at det ikke skal bygges nærmere tomtegrensen enn 4 meter.
Men fra denne er det mange unntak.
Er det f.eks. angitt byggegrenser i reguleringsplan eller bebyggelsesplan, kommer ikke denne bestemmelsen til anvendelse.
Videre kommer det ann på hva man skal bygge og om det foreligger mulighet for disp.
Det er mao. slett ingen selvfølge at boliger skal ligge 8 meter fra hverandre (eller 4 meter fra grensen) noe de fleste som bor i rekkehus eller atriumshus er smertelig klar over...
Videre er det ofte slik at det bygges først og deles etterpå.
Dette er spesielt vanlig i nettopp boligfelt og ved eplehageutbygging.
...og er det ingen grense der på det tidspunktet man søker om å bygge, kommer selvfølgelig heller ikke "4-metersregelen" til anvendelse da det jo ikke finnes noe grense der på dette tidspunktet :-) (Sjekk dato på byggesaken opp mot dato på delingsssaken)
Og det at det allerede er bebygget, er normalt ikke til hinder for at man deler / trekker grenser i ettertid

Men...
Så har du jo brannforskiftene da.
Disse tilsier normalt at boiliger ikke kan bygges nærmere hverandre enn 8 meter (uavhengig av hvor grensen måtte befinne seg...)
Og disse bestemmelsene kan kommunen ikke gi disp. fra.
Men slik jeg forstår deg, er det jo nettopp 8 meter mellom deg og naboen(?)
Videre er det jo fullt ut mulig å bygge nærmere bare man gjør de rette branntekniske forebyggende tiltak (slik som f. eks. brannvegg mellom boenhetene i en tomannsbolig eller et rekkehus.


Terrengsykkel utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Kristoffer Kippernes Utstyrsredaktør: Øyvind Aas
Salg og marked: Alexander Hagen | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå