Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd
Side 2 av 15 1 2 3 4 14 15

Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet)

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556417 10/02/2013 22:39
Registrert: Sep 2010
Innlegg: 2,635
sverreb Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Sep 2010
Innlegg: 2,635
Forslag:

Sitat: front biker

På noen stier i de bynære områdene kan antallet stisyklister brukere, inklusive syklister, innebære slitasje i våte partier. Vi vil bidra med klopping og drenering. I de mest benyttede områdene kan vi være åpne for å tilrettelegge egne stier for terrengsykling som et frivillig alternativ til de blåmerkede stiene.


Jeg ser hva du sier nedenfor, men jeg synes likefremt det er på sin plass å ikke underbygge holdningen om at sykler er så mye verre enn andre. Ingen ansvarsfraskrivelse, men heller ingen underkastelse.

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556424 10/02/2013 23:14
Registrert: Mar 2010
Innlegg: 1,439
Rednaskela Online
Veteran
Online
Veteran
Registrert: Mar 2010
Innlegg: 1,439
Bravo, Øyvind! Velformulert og velbalansert. Føler meg trygg med deg på frontlinjen. Nå kan du leve opp til nicket!


Medlem av NOTS
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556426 10/02/2013 23:29
Registrert: Feb 2005
Innlegg: 915
L
loik Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
L
Registrert: Feb 2005
Innlegg: 915
Sitat: front biker
Holdninger jeg tar med inn i arbeidsgruppen (jeg representerer NOTS Oslo og omegn i gruppen):

....osv
Hvorfor bør det være begrensninger på bevegelsesfriheten til syklende brukere av marka, når de bruker marka til nøyaktig det samme som de gående, som ikke skal få lignende begrensninger i bevegelsesfriheten(jeg gjør begge, av samme grunn, dvs mosjon, rekrasjon osv)?

Å passere gående ol. i gangfart gjelder vel også i marka, dvs det finnes vel allerede regelverk mtp å ta hensyn til de gående og andre(http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-19860321-0747.html#18 og http://www.lovdata.no/all/hl-19650618-004.html#3)?

Er det kun slitasjen ved ritt og "beslagleggingen" av visse stier og veier når det arrangeres ritt, ØV ol. har problemer med, vil de kun ha begrensninger på hvor/når ritt skal holdes(finnes forøvrig allerede et regelverk mht til sykkelritt, i veibanen først og fremst; http://www.lovdata.no/for/sf/sd/sd-20110407-0396.html)?

Redigert av loik; 10/02/2013 23:31.
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: loik] #1556470 11/02/2013 08:47
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Du refererer til Vegtrafikkloven. Den gjelder på grusveier i marka, åpen for alminnenlig ferdsel, dvs. alle grusveier man kan sykle på. På de fleste av disse veiene er det fartsgrense 30 km/t for biler, fastsatt gjennom kjøretillatelsene. Men det betyr 80 km/t for sykling. Jeg mener det er grunn til å se på om det bør skiltes fartsgrense eller annen skilting på grusveier med mange gående. Veier som oppfattes som turvei, ikke bilvei.

Skjønner ikke helt hva du mener med det sisste avsnittet (ritt og ØVs holdninger). Uansett: vi velger en ansvarlig linje og dialog, framfor å pukke på rettigheter eller avvisning av at det er noen problemer knyttet til terrengsykkelritt. Vedtektene du viser til gjelder sykkelritt på vei, og har mindre betydning for det vi her snakker om.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556471 11/02/2013 08:49
Registrert: Apr 2007
Innlegg: 31,798
baronKanon Online
Valgets kvaler
Online
Valgets kvaler
Registrert: Apr 2007
Innlegg: 31,798
Sitat: front biker
Jeg mener også det er viktig at vi er åpne for ”tilrettelagte løyper” uten å svartmale at dette er å innby til reguleringer. Tvilere bør ta en studietur til ”Arendal Singeltrack” og se hva en tilrettelagt løype kan bety. Vi må være tydelige på at vi i tilfelle går for frivillige, alternative ruter. Ikke regulering, soner, utestenging av visse stier osv.
Det jeg frykter med tilrettelagte løyper (selv om det er positivt) er at ikke-syklende vil få den oppfatning at "tilrettelagte sykkelløyper" betyr "sykling skal kun foregå der det er tilrettelagt". Og kan øke konfliktnivået for oss som ikke nødvendigvis gidder å sykle de samme løypene hver gang vi er på tur.


-Kristian
http://instagram.com/kreckhoff
Albatross!

Brems - smil - si hei!
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556482 11/02/2013 09:27
Registrert: Apr 2012
Innlegg: 255
Hebbelill Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
Registrert: Apr 2012
Innlegg: 255
Det er vel også viktigere for oss å ha tilgang til alle stier gjennom hele året enn at ett og annet sykkelritt absolutt skal arrangeres i Østmarka? Hvis man i løpet av disse diskusjonene må prioritere.

Hvis du, Front Biker, kommer opp i diskusjonen om å la Østmarka vokse igjen - Skogvolumet i Norge er fordoblet siden 1925. Årlig tilvekst av skog i Europa tilsvarer 1,5 millioner fotballbaner (www.skogoglandskap.no og printpower.no). Dessuten er det bare voksende skog som bidrar til å binde CO2 gjennom fotosyntesen (http://www.skogoglandskap.no/fagartikler/2008/karbonbinding_i_skog)

Mener med dette at vi ikke trenger å bruke Østmarka til å statuere hvor trist og mørkt det blir i en urskog.


Medlem i NOTS – Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556493 11/02/2013 09:48
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 6,119
simenf Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 6,119
Bra, Øyvind.

Som flere sier er det viktig å balansere hvor mye terrengsyklister skal tilpasse oss med hensyn til stivalg (utenfor veier) i forhold til turgåere.

Det kan være en ide å spørre om hva ØV faktisk ønsker og hvorfor. Hva ligger bak deres ønsker? Da kan kanskje konkrete problemområder identifiseres og håndteres sammen. Men samarbeid som mål: hva har turgåerne tenkt å bidra med? Dette er ikke en ensidig konflikt.

Å informere tydelig om NOTS stiregler er kanskje også en ide for å vise at vi faktisk har tatt hensyn lenge. Men at vi er åpne for å bli enda bedre og informere bedre.


SImen - hjernevasket av storhjulsmafiaen

Ibis Ripley/Spec Levo SL/Trek Farley - nots.no
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: Hebbelill] #1556495 11/02/2013 09:53
Registrert: Nov 2001
Innlegg: 20,533
Dan Offline
More than words
Offline
More than words
Registrert: Nov 2001
Innlegg: 20,533
Sitat: Hebbelill
Det er vel også viktigere for oss å ha tilgang til alle stier gjennom hele året enn at ett og annet sykkelritt absolutt skal arrangeres i Østmarka? Hvis man i løpet av disse diskusjonene må prioritere.

Dette er jeg fryktelig enig i. Hvis terrengritt blir sett på, fair or unfair, som en så vesentlig forstyrrelse og ødeleggelse at man ikke kommer gjennom med de gode motargumentene så er ritt det første som bør ofres.

Det man må prøve å få inn i oppfattelsen av terrengsykling er at det dreier seg om en turaktivitet på helt lik linje med skigåing. Dvs en aktivitet som inneholder turopplevelse, trening og mestring, alt kombinert med et samme frivillige utstyrshysteri som i langrenn.

Langrenn og terrengsykling er jo fryktelig like som aktiviteter:
-Begge foregår midt ute i skogen.
-Begge foregår i litt høyere fart enn den jevne vandrer holder.
-Begge oppfattes av noen andre markabrukere som ødeleggende (sykkelspor og skitraséer).
-Begge blir/ble sett på som uvelkomne nymotens ting i marka. Terrengsyklingen i dag, skigåingen for drøye hundre år siden.

Terrengsykling er sommerlangrenn! (Som heldigvis kan utøves året rundt i tillegg.)

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: Dan] #1556512 11/02/2013 10:23
Registrert: Oct 2010
Innlegg: 1,738
M
magnusc Online
Ivrig
Online
Ivrig
M
Registrert: Oct 2010
Innlegg: 1,738
Sitat: Dan

Terrengsykling er sommerlangrenn! (Som heldigvis kan utøves året rundt i tillegg.)

Jeg tror flere og flere kommer til å oppdage nettopp dette, og da kommer det etterhvert til å bli trangt om plassen. Om like mange som var på skitur i går kommer til å være på sykkeltur om sommeren, da blir det ikke like idyllisk lengere… men da er det jo enda viktigere at folk kan spres over store områder og ikke bli henvist til kun et par stier.

Opplevde/observerte forøvrig flere "konflikter" (inkl 3 påkjørsler) på en skitur i går enn jeg har opplevd i mine 3 år på sykkel i oslomarka.


En vesentlig forskjell sammenlignet med langrenn er vel at man der "ødelegger" skog og stier for å lage skiløyper, mens man ved sykling og gåing kun bruker naturen slik den er.


Medlem i NOTS – Vern om terrengsykling og meld deg inn du også!
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556831 11/02/2013 21:45
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Her kommer en kort rapport fra det første møtet i arbeidsgruppa 7.2.
Arbeidsgruppen består av repr. fra DNT Oslo og omland, Naturvernforbundet Oslo og Akershus (NOA), Skiforeningen, Oslo Cyklekrets, Bærum Frilufts- og Naturråd (lns) samt NOTS. Friluftsrådets generalsekretær er sekretær for gruppen, og den skal ledes av DNT.

Det forelå en noe summarisk opplisting av momenter som utgangspunkt i møtet. Det manglet et opplegg for å drøfte hva som er de ulike brukergruppenes ønsker og hva som er problemene og konfliktene. Jeg vil før neste møte be om "gledes- og problemanalyse" slik at vi har et utgangspunkt for å drøfte konflikter og behov for tiltak.

ØV v/Arne Kvalheim mente utstrakt sykling på sti ødelegger planter og ødelegger for de gående. Han mente alle blåmerkede stier bør forbeholdes gående og forvaltes som DNTs eiendom. Han viste til restriksjoner for ridende og hundekjøring. ØV mener også det bør være sykkelforbud på de mest brukte turveiene i helgene, som f.eks. lysløypa fra Sognsvann. "Syklister kan sykle på vestsiden". NOA sluttet seg til denne linjen.

DNT hadde et balansert syn på saken, og mente man burde se på ulike problemstillinger konkret og løsning av disse. De tonet flagg mot forbud. Men Kristin Fredheim fra DNT la ikke skul på at det er delte meninger hos dem. Jeg vet at en del av dem som forvalter de blå stiene er svært negative til sykling. Allemannsrett eller ei.

Skiforeningen stilte med stand-in og sa vel egentlig ikke så mye. Men de stiller med Ole Kr. Sørland som fast representant, og han er en fornuftig syklist og mannen bak Skiforeningens tilrettelegging for syklister i Marka. Bærum-representanten tolket jeg som noe mer moderat enn ØV og NOA.

Mine egne holdninger har jeg redegjort detaljert i egen tråd.

Vi i NOTS ble utfordret på å komme med forslag til tiltak mot for rask sykling på de mest brukte turveiene (eks. lysløypa innafor Sognsvann). Samt steder/strekk hvor opparbeidete terrengsykkelstier kan avlaste mye brukt sti/vei.

Etter møtet har jeg fått mange innspill. Takker. Og jeg har tenkt en god del. Det er desverre nødvendig å stramme til argumentasjonen og flagge klart terrengsyklistenes egeninteresser. Det foregår en kamp i kulissene som det ikke nytter å møte med naiv samarbeidsånd alene.

Jeg kommer til å si at det ikke er dokumentert at syklister sliter mer på stier enn gående. Men vi setter andre spor. Og det er blitt flere av oss og det er blitt våtere. Det er ingen automatikk i at de gående har noen ren hevd på å bruke de blåmerkede stiene. Jeg vil også ta opp at DNT har begynt å merke blåmerkede stier i Nordmarka med nye skilt. De er både blåmerkede OG merket med en fotturist. Dette signaliserer sterket "eksklusivt for gående" helt på tvers med allemannsretten. Dersom ikke dette endres, vil jeg stille spørsmålstegn ved om DNT er egnet til å forvalte stinettet i forhold til allemannsrett og friluftsråd. Jeg vet at vi har kommunens Friluftsdivisjon med oss på at blåmerkede stier skal være åpne og ved behov tilrettelegges for stisyklister.

Vel. Dette var rett fra mine notater og ut på forumet. Føler det brygger opp til storm. Dersom ØV, NOA og den konservative delen av DNT får gjennomslag, er det duket for åpen krig om rettigheter og bruk av marka. Da er fredelig sameksistens en saga blott, og jeg tør ikke tenke på hvordan det kan bli ute i skauen dersom det skulle gå så galt.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556849 11/02/2013 22:25
Registrert: Feb 2005
Innlegg: 915
L
loik Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
L
Registrert: Feb 2005
Innlegg: 915
Sitat: front biker
Du refererer til Vegtrafikkloven. Den gjelder på grusveier i marka, åpen for alminnenlig ferdsel, dvs. alle grusveier man kan sykle på. På de fleste av disse veiene er det fartsgrense 30 km/t for biler, fastsatt gjennom kjøretillatelsene. Men det betyr 80 km/t for sykling. Jeg mener det er grunn til å se på om det bør skiltes fartsgrense eller annen skilting på grusveier med mange gående. Veier som oppfattes som turvei, ikke bilvei.
Da er det vel 30 for syklister også?
Sitat: front biker
Skjønner ikke helt hva du mener med det sisste avsnittet (ritt og ØVs holdninger). Uansett: vi velger en ansvarlig linje og dialog, framfor å pukke på rettigheter eller avvisning av at det er noen problemer knyttet til terrengsykkelritt. Vedtektene du viser til gjelder sykkelritt på vei, og har mindre betydning for det vi her snakker om.
Jeg lurer på om ØV først og fremst er kritisk til terrensykling i rittsammenheng, eller om de også misliker små grupper og enkeltsyklister som sykler turer i marka med samme formål som de gående og langrennsløperne? Da de i denne høringsuttalelsen fokuserer på ritt, feks ritt "som er til stor sjenanse for vanlig bruk av marka" osv, de håndfull gangene de arrangeres iløpet av et år.

Også kan du spørre de hva de konkret mener mht til slitasjen ved terrengsykling, når de feks hevder at terrengsykling fører til "terrengslitasje som gjør stiene nærmest verdiløse for fotgjengere store deler av året"(jeg bruker stiene til fotturer ukentlig året rundt, og de er ikke verdiløse for meg, kan ikke forstå hva de mener).

Redigert av loik; 11/02/2013 22:26.
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556850 11/02/2013 22:30
Registrert: Sep 2010
Innlegg: 2,635
sverreb Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Sep 2010
Innlegg: 2,635
Sitat: front biker

Vi i NOTS ble utfordret på å komme med forslag til tiltak mot for rask sykling på de mest brukte turveiene


Bygge noen fartsmodererende tiltak er vel det eneste som kan forventes å fungere. Akkurat som i trafikken ellers. Det betyr naturligvis at det blir en sving her og der i skiløypene om vinteren også, men etter hva jeg hører er kanskje det like greit. Dette er først og fremst et problem skapt av å lage breie gater i marka for skigåing og skogdrift.

I forhold til grusveiene tør jeg garantere at det blir fler sykler og raskere sykling om de skulle få gjennomslag for en forbudslinje på stiene, for da blir det fler grussyklister.

Tatt i betraktning at forbud mot sykling i marka er umulig å håndheve er jeg også rimelig trygg på at mange vil fortsette å sykle på sti, mange av de vil da ikke føle noe behov for å ta hensyn.

Generellt vil alle forbud ett sted medføre større konsentrasjon av bruk et annet sted. I den grad det faktisk er ønskelig å minimere slitasje er det derfor ønskelig å la så mange steder som mulig ha en rimelig likeverdig tilgjengelighet.

Redigert av sverreb; 11/02/2013 22:32.
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556852 11/02/2013 22:43
Registrert: Jan 2012
Innlegg: 1,399
T
trondmm Offline
Veteran
Offline
Veteran
T
Registrert: Jan 2012
Innlegg: 1,399
Sitat: front biker
ØV mener også det bør være sykkelforbud på de mest brukte turveiene i helgene, som f.eks. lysløypa fra Sognsvann.


Sognsvann ligger vel ikke i Østmarka. Betyr dette at det er aktuelt med innstramminger i hele Oslomarka?

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556861 11/02/2013 23:06
Registrert: May 2004
Innlegg: 1,308
Totte Offline
Unionstøysekopp
Offline
Unionstøysekopp
Registrert: May 2004
Innlegg: 1,308
Quote:
ØV v/Arne Kvalheim mente utstrakt sykling på sti ødelegger planter og ødelegger for de gående


Hvis argumentet ble fremsatt slik så begynner det virkelig å nærme seg tragikomisk. Hvis ingen ødela planter og røtter (og hardtrampet jordsmonnet) i en stripe i terrenget så ville det vel knapt vært det som kalles en sti?


- Dette er en situasjon som jeg er ansvarlig for, og det beklager jeg.
(Byggmester Harald Langemyhr)
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: trondmm] #1556878 12/02/2013 07:11
Registrert: Sep 2005
Innlegg: 1,401
bronx Offline
Veteran
Offline
Veteran
Registrert: Sep 2005
Innlegg: 1,401
Sitat: trondmm
Sognsvann ligger vel ikke i Østmarka. Betyr dette at det er aktuelt med innstramminger i hele Oslomarka?

Det ble forklart tidligere at arbeidsgruppa skal diskutere sykling i Marka. Marka (Oslomarka) er de områdene rundt indre Oslofjord-området som er avgrenset av Markagrensa som er gitt av Markaloven.


Sharing data is the first step toward community.
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556879 12/02/2013 07:20
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,969
hbakken Offline
Høkk, da! Høkk!
Offline
Høkk, da! Høkk!
Registrert: Apr 2004
Innlegg: 9,969
Sitat: front biker

ØV v/Arne Kvalheim mente utstrakt sykling på sti ødelegger planter og ødelegger for de gående. Han mente alle blåmerkede stier bør forbeholdes gående og forvaltes som DNTs eiendom. Han viste til restriksjoner for ridende og hundekjøring. ØV mener også det bør være sykkelforbud på de mest brukte turveiene i helgene, som f.eks. lysløypa fra Sognsvann. "Syklister kan sykle på vestsiden". NOA sluttet seg til denne linjen.
.


Ja da er jammen katta ute av sekken. Dette tørr de ikke gå høyt ut offentlig med enda tydeligvis, men kun i lukka fora.


Den som kjører med et veldig dårlig øye, kommer ned med en nervøs og skjelven latter.
#NBNL -

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: loik] #1556883 12/02/2013 07:24
Registrert: Sep 2005
Innlegg: 1,401
bronx Offline
Veteran
Offline
Veteran
Registrert: Sep 2005
Innlegg: 1,401
Sitat: loik
Også kan du spørre de hva de konkret mener mht til slitasjen ved terrengsykling, når de feks hevder at terrengsykling fører til "terrengslitasje som gjør stiene nærmest verdiløse for fotgjengere store deler av året"(jeg bruker stiene til fotturer ukentlig året rundt, og de er ikke verdiløse for meg, kan ikke forstå hva de mener).

Mitt inntrykk er at de konkrete stiene det handler om er Gardfanghøgda og Slettfjell-Øgården. Men generelt at TSR følger blåmerket sti.

Jeg hadde gjerne sett at arrangøren av TSR selv tar til orde for at rittet benytter mindre sti som er blåmerket av DNT. Det bør skje gradvis og man kan ha ambisjon om at rittet nesten i sin helhet benytter umerket sti om et par år. Ett lite problem jeg ser med det er at man dermed etablerer en dedikert sykkelløype og man kan oppleve at enkelte da vil mene at syklister må holde seg der, slik som diskutert tidligere i denne tråden. Jeg har bidratt til å finne 2-3 nye strekk med bærekraftig og konfliktfri sti til TSR 2013 og har flere konkrete forslag og muligheter som kan undersøkes. Jeg antar at ØV også står fritt til å foreslå endringer. Rittet er tidlig på sesongen og umiddelbart etterpå kan man begynne å etablere nye forbindelser. Jeg ønsker sykkeloyvind og Heliboy (og Østmarkas Venner) velkommen til synfaring straks barmarkssesongen er i gang. Det er så mange flotte muligheter.


Sharing data is the first step toward community.
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556889 12/02/2013 07:39
Registrert: Aug 2005
Innlegg: 4,530
runermm Online
Besatt
Online
Besatt
Registrert: Aug 2005
Innlegg: 4,530
Jeg er ikke overbevist om at blåstier er utfordringen - eller at TSR bør holde seg unna blåstier. Det skaper bl.a. en uheldig presedens.

Det TSR imidlertid bør bestrebe seg på er å anlegge løypa i terreng som tåler mye trafikk over en kort periode. Dette innebærer ingen innrømmelse av at sykling gir mer slitasje enn gående, men rittet må nødvendigivis innebære mer konsentrert trafikk enn tilfeldig markabruk.

Dette kan løses gjennom flere tiltak. Det ene er å finne terreng som tåler mye sykling (eksempelvis den nye Bukkebergrunden). Det andre er å kloppe eventuelle sårbare områder slik at erosjonen ikke får tak. Det tredje er å endre trase fra år til år slik TSR-løypa blir oversyklet i perioden fram til rittet.

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556898 12/02/2013 08:03
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Sitat: loik
Sitat: front biker
På de fleste av disse veiene er det fartsgrense 30 km/t for biler, fastsatt gjennom kjøretillatelsene. Men det betyr 80 km/t for sykling.…
Da er det vel 30 for syklister også?
Nei. Bilister må ha kjøretillatelse, ikke syklister. For syklister gjelder vegtrafikkloven, for bilistene en privatrettslig avtale om kjøring (mht. fartsgrense).
Sitat: loik
Sitat: front biker
Skjønner ikke helt hva du mener med det siste avsnittet (ritt og ØVs holdninger).
Jeg lurer på om ØV først og fremst er kritisk til terrengsykling i rittsammenheng, eller om de også misliker små grupper og enkeltsyklister som sykler turer i marka med samme formål som de gående og langrennsløperne? Da de i denne høringsuttalelsen fokuserer på ritt, feks ritt "som er til stor sjenanse for vanlig bruk av marka" osv, de håndfull gangene de arrangeres iløpet av et år.
I arbeidsgruppa gikk de hardt ut: terrengsykling sliter på stiene og naturen, og forstyrrer naturopplevelsen, enten de kommer i horder i ritt eller en syklist alene langt inne på skauen.
Sitat: loik
Også kan du spørre de hva de konkret mener mht til slitasjen ved terrengsykling, når de feks hevder at terrengsykling fører til "terrengslitasje som gjør stiene nærmest verdiløse for fotgjengere store deler av året"(jeg bruker stiene til fotturer ukentlig året rundt, og de er ikke verdiløse for meg, kan ikke forstå hva de mener).
Vi skal etterspørre dokumentasjon. Men ØV har et poeng når du ser stien over Gardfangåsen etter TSR de siste årene. At TSR delvis av den grunn har lagt om løypa, gjør ikke inntrykk.
Sitat: sverreb
Sitat: front biker

Vi i NOTS ble utfordret på å komme med forslag til tiltak mot for rask sykling på de mest brukte turveiene


Bygge noen fartsmodererende tiltak er vel det eneste som kan forventes å fungere. Akkurat som i trafikken ellers. Det betyr naturligvis at det blir en sving her og der i skiløypene om vinteren også, men etter hva jeg hører er kanskje det like greit. Dette er først og fremst et problem skapt av å lage breie gater i marka for skigåing og skogdrift.

I forhold til grusveiene tør jeg garantere at det blir fler sykler og raskere sykling om de skulle få gjennomslag for en forbudslinje på stiene, for da blir det fler grussyklister.

Tatt i betraktning at forbud mot sykling i marka er umulig å håndheve er jeg også rimelig trygg på at mange vil fortsette å sykle på sti, mange av de vil da ikke føle noe behov for å ta hensyn.

Generellt vil alle forbud ett sted medføre større konsentrasjon av bruk et annet sted. I den grad det faktisk er ønskelig å minimere slitasje er det derfor ønskelig å la så mange steder som mulig ha en rimelig likeverdig tilgjengelighet.
Her har du mange gode poenger, som jeg tar med meg videre. Fra veitrafikken vet man at det eneste som hjelper på fartsnivået er fysiske fartsdempere. Har litt vanskelig for å se for meg slike på grusvei i Marka. Men absolutt verdt å vurdere videre.
Du har et veldig viktig poeng at dersom det finnes ensidige løsninger som ikke har bred aksept, så vil de ikke bli respektert. Konfliktnivået går fra moderat til verre, i verste fall uholdbart.
Sitat: trondmm
Sitat: front biker
ØV mener også det bør være sykkelforbud på de mest brukte turveiene i helgene, som f.eks. lysløypa fra Sognsvann.


Sognsvann ligger vel ikke i Østmarka. Betyr dette at det er aktuelt med innstramminger i hele Oslomarka?
Arbeidsgruppen skal se på HELE Oslomarka. Vi som sitter i gruppa har rett til å ha, og skal ha, meninger ut over den gruppen vi representerer. Jeg kommer til å ha meninger om både joggere, hundeluftere, naturvern m.m.
Jeg er også bevisst at arbeidsgruppas forslag kan få føringer for praktisering av friluftsloven og forvaltning av stinettet ikke bare i Oslomarka, men hele landet. Derfor er arbeidet så viktig.
Sitat: Totte
Quote:
ØV v/Arne Kvalheim mente utstrakt sykling på sti ødelegger planter og ødelegger for de gående

Hvis argumentet ble fremsatt slik så begynner det virkelig å nærme seg tragikomisk. Hvis ingen ødela planter og røtter (og hardtrampet jordsmonnet) i en stripe i terrenget så ville det vel knapt vært det som kalles en sti?
Økt bruk (gående og syklende) vil føre til slitasje. Men vi er vel enige om at det bør minimeres. Derfor er NOTS for klopping. Og stireglene sier at du ikke skal lage nye spor.
Sitat: runermm
Jeg er ikke overbevist om at blåstier er utfordringen - eller at TSR bør holde seg unna blåstier. Det skaper bl.a. en uheldig presedens.

Det TSR imidlertid bør bestrebe seg på er å anlegge løypa i terreng som tåler mye trafikk over en kort periode. Dette innebærer ingen innrømmelse av at sykling gir mer slitasje enn gående, men rittet må nødvendigivis innebære mer konsentrert trafikk enn tilfeldig markabruk.

Dette kan løses gjennom flere tiltak. Det ene er å finne terreng som tåler mye sykling (eksempelvis den nye Bukkebergrunden). Det andre er å kloppe eventuelle sårbare områder slik at erosjonen ikke får tak. Det tredje er å endre trase fra år til år slik TSR-løypa blir oversyklet i perioden fram til rittet.
Bra poenger om TSR. Jeg er veldig bevisst på at vi må verne om den alminnelige retten til å sykle på stier, også blåstier.

Redigert av front biker; 12/02/2013 08:07.

Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: runermm] #1556899 12/02/2013 08:04
Registrert: Apr 2007
Innlegg: 31,798
baronKanon Online
Valgets kvaler
Online
Valgets kvaler
Registrert: Apr 2007
Innlegg: 31,798
Sitat: runermm
Dette kan løses gjennom flere tiltak. Det ene er å finne terreng som tåler mye sykling (eksempelvis den nye Bukkebergrunden).
Min vurdering av Bukkebergrunden er at den ikke har veldig bærekraftig grunn.


-Kristian
http://instagram.com/kreckhoff
Albatross!

Brems - smil - si hei!
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556912 12/02/2013 08:36
Registrert: May 2006
Innlegg: 5,293
sanouka Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: May 2006
Innlegg: 5,293
Sitat: front biker


ØV v/Arne Kvalheim mente utstrakt sykling på sti ødelegger planter og ødelegger for de gående. Han mente alle blåmerkede stier bør forbeholdes gående og forvaltes som DNTs eiendom. Han viste til restriksjoner for ridende og hundekjøring. ØV mener også det bør være sykkelforbud på de mest brukte turveiene i helgene, som f.eks. lysløypa fra Sognsvann. "Syklister kan sykle på vestsiden". NOA sluttet seg til denne linjen.


Etter møtet har jeg fått mange innspill. Takker. Og jeg har tenkt en god del. Det er desverre nødvendig å stramme til argumentasjonen og flagge klart terrengsyklistenes egeninteresser. Det foregår en kamp i kulissene som det ikke nytter å møte med naiv samarbeidsånd alene.


Vel. Dette var rett fra mine notater og ut på forumet. Føler det brygger opp til storm. Dersom ØV, NOA og den konservative delen av DNT får gjennomslag, er det duket for åpen krig om rettigheter og bruk av marka. Da er fredelig sameksistens en saga blott, og jeg tør ikke tenke på hvordan det kan bli ute i skauen dersom det skulle gå så galt.


De folka har alltid vært sånn. De vant frem på 70 og 80 tallet ved hjelp av aktivisme og mobilisering, nå sitter de endelig med makta og den har de vist ved flere anledninger at de har tenkt bruke. De er som fundamentalister flest og da nytter ikke argumentasjon. Jeg har sagt det noen ganger før og sier det igjen. Her må alle alarmklokker ringe, alle stener snus og alt av kanoner lades. Se feks på ØV hvordan de har klart å allerede skape et medialt bilde av oss som aggressive, nesten som netthatere, i denne saken. ØV selv fremstår i dette bildet som den snille/gode. Det må da være noen her inne som kjenner andre journalister enn de som skriver om sport og kan sørge for at det kommer noe på trykk som balanserer ØV (og NOA i det skjulte) sine synspunkter?


"It never gets easier, you just go faster."
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556924 12/02/2013 08:57
Registrert: Sep 2010
Innlegg: 2,635
sverreb Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Sep 2010
Innlegg: 2,635
Sitat: front biker
Her har du mange gode poenger, som jeg tar med meg videre. Fra veitrafikken vet man at det eneste som hjelper på fartsnivået er fysiske fartsdempere. Har litt vanskelig for å se for meg slike på grusvei i Marka. Men absolutt verdt å vurdere videre.


Fartshumper er ingen god ide på grusveiene (De kan fort bli hopp), sjikaner kan imidlertid fungere både på grusvei og noen av de bredere stiene. Det blir en liten utfordring å få slikt pent på stiene.

Spørsmål: Er det innenfor arbeidsgruppens mandat å utrede en forbuds og innskrenkingslinje? Jeg hadde håpet og trodd at fylkesmannen kunne fått hele denne diskusjonen på et mer produktivt spor ved å avklare at ferdselsbegrensinger er uaktuellt. Arbeidsgruppens tid hadde vært bedre brukt på å komme med positive tiltak som f.eks nye innfartssteder som kan spre bruken mer. Dette burde være en no-brainer tatt i betrakning at å innføre restriksjoner er politisk sett 'umusikalsk' når stortinget har uttalt:

Sitat: instilling 400 L (2010–2011)

Disse [Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti] medlemmer ønsker å fremheve friluftslivets positive betydning for folkehelsen, og er kritisk til en utvikling hvor nye friluftsformer som innbyr til fysisk aktivitet og utfoldelse – og som ikke minst appellerer til barn og unge – underlegges stadig flere restriksjoner. Begrensning av folks mulighet til aktivitet i naturen vil på sikt være til skade, fordi det ødelegger folks naturlige forhold til naturen. Bruk og vern går slik sett hånd i hånd. Disse medlemmer mener det er en stor utfordring for dagens voksengenerasjon å legge forholdene til rette for fysisk aktivitet og friluftsaktiviteter blant barn og unge.


og

Sitat: daværende miljøvernminister Erik Solheim

Det skal ikke være en eneste regel eller restriksjon mer enn nødvendig, og er det for mange så må vi redusere dem.[…] Mange av disse formene har vært nye friluftsformer hvor man har tatt i bruk et føre var prinsipp for å se på hvordan disse formene virker før man har gitt tillatelse fordi man har sett at disse ikke er så farlige som man kanskje trodde. Det kan godt hende at tiden nå er moden for å gi flere tillatelser. […] Vi skal legge til rette så langt det over hodet lar seg gjøre for alle de nye friluftsformene. Man må ikke gå i nikkers og gammel utslitt ryggsekk på toppene i Jotunheimen – det finnes mange andre friluftsformer som er like bra.


Ang. Turistforeningen, så har de tidligere kommet med følgende resolusjon: http://www2.turistforeningen.no/article.php?fo_id=8109&ar_id=23795
Du kan jo spørre representanten derfra om de mener noe har endret seg i.f.t. denne.

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: baronKanon] #1556940 12/02/2013 09:34
Registrert: Aug 2005
Innlegg: 4,530
runermm Online
Besatt
Online
Besatt
Registrert: Aug 2005
Innlegg: 4,530
Sitat: baronKanon
Sitat: runermm
Dette kan løses gjennom flere tiltak. Det ene er å finne terreng som tåler mye sykling (eksempelvis den nye Bukkebergrunden).
Min vurdering av Bukkebergrunden er at den ikke har veldig bærekraftig grunn.


Hvilke områder tenker du på da?

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556941 12/02/2013 09:38
Registrert: Apr 2007
Innlegg: 31,798
baronKanon Online
Valgets kvaler
Online
Valgets kvaler
Registrert: Apr 2007
Innlegg: 31,798
På østsiden spesielt der det er tett skog og bunn med mye jord og lite vegetasjon.


-Kristian
http://instagram.com/kreckhoff
Albatross!

Brems - smil - si hei!
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556951 12/02/2013 09:52
Registrert: Oct 2010
Innlegg: 1,738
M
magnusc Online
Ivrig
Online
Ivrig
M
Registrert: Oct 2010
Innlegg: 1,738
Sitat: front biker
ØV v/Arne Kvalheim mente utstrakt sykling på sti ødelegger planter og ødelegger for de gående.
Det samme kan man vel si om de gående, og alle andre brukergrupper.

Sitat: front biker
Han mente alle blåmerkede stier bør forbeholdes gående og forvaltes som DNTs eiendom.
At noen skal eie en sti fordi de har merket den? Burde ikke da NOTS eie stiene de klopper?

Sitat: front biker
ØV mener også det bør være sykkelforbud på de mest brukte turveiene i helgene, som f.eks. lysløypa fra Sognsvann. "Syklister kan sykle på vestsiden". NOA sluttet seg til denne linjen.
Så fordi den største brukergruppen er gående så skal man stenge for andre brukergrupper? De gående har jo allerede en sykkelfri grusvei nede langs Songsvann. Skal man følge logikken til ØV så burde man også stenge Maridalen for bilister på samme tidspunkt!
Om de synes det er ubehagelig å bli snittet av en 80 kilos syklist i 30km/t, så kanskje de burde slutte å snitte syklister i 60km/t i en 1,5 tonns bil, når de kjører inn til parkeringsplassen hvor fotturen starter.

Sitat: front biker
Samt steder/strekk hvor opparbeidete terrengsykkelstier kan avlaste mye brukt sti/vei.
Det er sikkert ikke så dumt å lage egne treningsløyper for terrengsyklister. Løyper som kan bygges, dreneres og vedlikeholdes av sykkelfolket. Jeg ser frem imot å få rundbaneløyper/vm-løyper i nord, øst og lillomarka som også kan brukes til konkurranser som United Bakeries Cup.

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556980 12/02/2013 10:38
Registrert: Nov 2001
Innlegg: 20,533
Dan Offline
More than words
Offline
More than words
Registrert: Nov 2001
Innlegg: 20,533
Sitat: front biker
Her har du mange gode poenger, som jeg tar med meg videre. Fra veitrafikken vet man at det eneste som hjelper på fartsnivået er fysiske fartsdempere.

Jeg er motstander av alle former av fysiske fartsdempere rettet mot syklister. Det gjelder både på vei, gangvei og på sti. En fartsdemper er en kunstig installasjon som ikke nødvendigvis kan forutses (på vei skal de skiltes) basert på veiens/stiens tilstand og form ellers. Dvs, på en svingete og humpete vei er man forberedt på alt. På et fint rettstrek er man mindre oppmerksom på hindringer.

Det store problemet med fartsdempere rettet mot syklister, som f eks disse forbannede gule bommene de liker å bruke på gangveiene, er at et sekunds uoppmerksomhet foran en fartsdump med bil resulterer i knekt spoiler eller ødelagt understell. Med sykkel resulterer samme sekunds uoppmerksomhet i kragebeinsbrudd, utslåtte tenner eller død.

NEI TIL FARTSDEMPERE MOT SYKLISTER!

Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556983 12/02/2013 10:47
Registrert: Feb 2002
Innlegg: 20,278
sykkeloyvind Offline
More than words
Offline
More than words
Registrert: Feb 2002
Innlegg: 20,278
Her har Dan helt rett. Det er jo faktisk eksempler på at disse gule bommene har tatt livet av familiefedre på vei til jobb.

Holdningskampanje er det eneste som hjelper her. Samtidig må ØV bestemme seg. Ønsker de å forby stisykling flytter de automatisk masse trafikk over til grusveiene der de faktiske konfliktene faktisk er.
I tillegg vil de ha et problem med å definere terrengsykling. Ønsker de å forby sykling inn til et fiskevann med meitastang i sekken? Ønsker de å forby teltsykling med familien?
Ønsker de å forby syklende barn å være med gående foreldre på tur mellom Sognsvann og Ullevålseter?


Øyvind Aas
Utstyrsredaktør Fri Flyt AS
terrengsykkel.no
landevei.no
utemagasinet.no
friflyt.no
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556986 12/02/2013 10:54
Registrert: May 2006
Innlegg: 5,293
sanouka Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: May 2006
Innlegg: 5,293
Jeg tror det holder med skilting av fartsgrenser. På store utfartsdager blir det veldig synlig når man ikke klarer å forholde seg til dette .
Jeg tror jo, for de som har lest mine innlegg, at slitasjespm kun er et vikarierende motiv og sett fra mitt ståsted så ville en tidsinndeling av noen traseer kunne være noe å diskutere.
At feks det østlige løpet for grussykling samt de mest brukte stiene (E6?)mellom ullevålseter og sognvann feks er stengt på lørdager og søndager er helt greit i min verden.


"It never gets easier, you just go faster."
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: front biker] #1556990 12/02/2013 11:04
Registrert: May 2008
Innlegg: 6,888
Anders A-R Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: May 2008
Innlegg: 6,888
Støtter Dan og Øyvind her, fartsdemper i tradisjonell forstand på grusveier, lar seg ikke gjennomføre uten videre.

IMBA har fine tips når det kommer til å designe sti med avpasset hastighet, ved å lage naturlige slynger i terrenget, og sperre av "snarveiene" med stokker, stein, trær etc. Men som sagt, det er grusveiene som er problemet i den sammenheng. Her må det flere holdningskampanjer og muligens også skilting til. F.eks fartsgrense 25-30 km/t mellom Sognsvann og Ullevålseter har jeg ingen problemer med å se innført. Vill man dra på skikkelig finnes det mange alternativer.

Jeg tror vi må være konkrete på å få delt opp problematikken i hva det er man ser for seg arbeidsgruppa skal oppnå. ØV må presses til å komme med konstruktive forslag basert på de retningslinjene som f.eks SverreB har sitert over. Ut over det er det rimelig dødfødt når gjengangsmelodien er at sykling skal forbys fordi noen mener det sliter mer på terrenget enn noe annet. Det er ikke realistisk, og dersom man prøver å få det innført vil det ikke bli etterlevd i nevneverdig grad.


| Styreleder i NOTS Bærum | Skribent Stibyggerhåndboka | "I don't have a bucket list but my bikeit list is a mile long"
Re: Arbeidsgruppe "Sykling i marka" (Friluftsrådet) [Re: magnusc] #1556997 12/02/2013 11:14
Registrert: May 2008
Innlegg: 6,888
Anders A-R Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: May 2008
Innlegg: 6,888
Sitat: magnusc

Sitat: front biker
Samt steder/strekk hvor opparbeidete terrengsykkelstier kan avlaste mye brukt sti/vei.
Det er sikkert ikke så dumt å lage egne treningsløyper for terrengsyklister. Løyper som kan bygges, dreneres og vedlikeholdes av sykkelfolket. Jeg ser frem imot å få rundbaneløyper/vm-løyper i nord, øst og lillomarka som også kan brukes til konkurranser som United Bakeries Cup.

Selv om det er en farlig vei å gå, er dette også et poeng fra IMBA; Noen områder lar det seg rett og slett ikke å kombinere flere brukergrupper.

Dersom vi kunne demonstrere at vi kan lage MEGET bærekraftige stier i god IMBA-ånd, og vedlikeholde disse selv, vil det i sin tur være et eksempel på at stinett slettes ikke slites mer av syklister, under forutsetning om at de planlegges og utføres på en god måte.

Tiden har for lengst løpt fra stinett i de mest sentrale deler av Oslomarka der man kan traske gjennom "hvor som helst" og tro at det består som en smal sti til evig tid. Befolkningstettheten, og følgelig bruksmønsteret, er for intensivt til at det er realistisk. Det må tenkes nøye gjennom plassering av nye stier; man må søke høydedrag med god drenasje, sydvendte hellinger med kraftig vegetasjon/tilvekst, dype søkk og bekker må kloppes og steinsettes osv.


| Styreleder i NOTS Bærum | Skribent Stibyggerhåndboka | "I don't have a bucket list but my bikeit list is a mile long"
Side 2 av 15 1 2 3 4 14 15

Terrengsykkel utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Kristoffer Kippernes Utstyrsredaktør: Øyvind Aas
Salg og marked: Alexander Hagen | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå