Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd
Side 1 av 2 1 2

NOTS' stifond for Oslomarka

NOTS' stifond for Oslomarka #1185706 31/05/2011 05:53
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
NOTS Oslo og omegn vil fortsette arbeidet med rydding og klopping av stier i Oslomarka (alle markene rundt Oslo). Ved klopping på våte partier gjør vi det lettere å komme fram både for turgåere og terrengsyklister, og slitasjen minsker. Stiene blir et bedre alternativ til "grusracing". Dermed blir konfliktene mellom terrengsyklister og andre markabrukere mindre.

Støtt oss i arbeidet! Du kan gi penger til fondet og stille på dugnader. Se: http://www.nots.no/


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1187546 02/06/2011 09:28
Registrert: Sep 2006
Innlegg: 787
Slemmis Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
Registrert: Sep 2006
Innlegg: 787
Enormt bra initiativ! Veldig bra når klopping gjøres av syklister for å kunne sykles på. Ser også behovet noen steder her i palmelundene sørpå, selv om det sikkert er færre av både syklister og turgåere.

På en fellestrening med KCK forleden kom en småhissig representant fra Terrengkarussellen (løp som samler 2k deltakere hver torsdag) som ba oss holde oss langt vekk fra de løypene de hadde tilrettelagt med bark/flis. Tror kanskje det kunne vært fruktbart å samarbeide om klopping, snarere enn å krangle om hvem som har rett til stiene, og hvem som sliter mest på dem.

Igjen, stå på NOTS O&O!


Espen Flaskeladd
"Do what you like, like what you do"
Stall: Niner Air9, Felt F5, Uncle John Rival, Cube Central SL
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: Slemmis] #1196548 14/06/2011 08:35
Registrert: Nov 2006
Innlegg: 799
stigeso Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
Registrert: Nov 2006
Innlegg: 799
Bra intitiativ - og en mulighet til å betale avlat for oss som ikke fikk til å stille på dugnaden nylig. Penger er på vei!


Give my love to all my brothers and sisters in mediocrity
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: stigeso] #1216747 16/07/2011 12:37
Registrert: Mar 2009
Innlegg: 337
O
ozzy Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
O
Registrert: Mar 2009
Innlegg: 337
Ikke for å være festdreperen men det er satt av penger til dette i budsjettet for Oslo Kommune. Problemet for politikerne er å finne verdige prosjekter og få noen til å utføre det. Dette skal gjennom Skogvesenet og Friluftsetaten men det finnes syklister i begge. Velg et sykkevennlig parti, f.eks. Venstre eller SV og ta kontakt med de. Venstre har en egen sykkelpolitisk talsmann. Det flommer over av penger da det ikke er gjennomført prosjekter på lang tid.
NOTS vil med rette kunne påberope seg å representere den del av brukerne som vil bruke marka til trening på sykkel. Jobb fram et prosjekt som en politiker kan ta på seg æren for. Så nok en gang; ikke for å være sur men bruk tida på å grave penger i stedet for myr. Eller begge, det er opp til deg.

Redigert av ozzy; 16/07/2011 12:39. Rediger grunn: Tyrkleif

Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
www.oslosykkelcup.no
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: ozzy] #1217379 17/07/2011 19:42
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Sitat: ozzy
Ikke for å være festdreperen men det er satt av penger til dette i budsjettet for Oslo Kommune.
Tror jeg ikke noe på. Verken at du greier å ødelegge festen, eller at det finnes penger til det aktuelle formålet.

For å ta det siste først: vi søkte midler til kloppeprosjektet hos Friluftsetaten (nå Miljøetaten Divisjon Friluft). Vi fikk beskjed om at det ikke er fler penger i år. Hos dem, og til dette formålet (klopping etc på stier i Marka). At det finnes penger på andre budsjetter er sikkert mulig, men ikke til vårt formål. Hvis du har KONKRETE opplysninger (hvilken instans, hvilket budsjett, søknadsfrister osv), så kom med det.

For det andre: vi har god stemning i lokallaget oslo og omegn. Du greier ikke å ødelegge festen selv med de løskrutt-påstandene dine....


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1217770 18/07/2011 12:35
Registrert: Mar 2009
Innlegg: 337
O
ozzy Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
O
Registrert: Mar 2009
Innlegg: 337
Oslo byråd har vedtatt en sykkelstrategi/plan der det ikke skilles på turveier eller sykkeltraseer i by på den måten at begge nevnes i samme skriv. Den er nesten en ekstakt kopi av sykkelstrategien som er vedtatt av Stortinget. Det overordnede mål er å få flere på sykkel. Et utvidet tilbud av sykkelstier i marka vil bidra til å skolere befolkningen i å bruke sykkel.

Det finnes nøye beskrevne planer for planlagte turveier i Oslo lett tilgjengelig på nettet. Byrådet er avhengig av innspill fra bydelene som igjen er avhengige av innspill fra partiene som igjen er avhengig av innspill fra velgerne/medlemmene. Organisasjonsteori 101 sier at forslagsstiller har stor makt, jmf valgkomite. Valg av trase kan til en viss grad styres av interessenter.

For eksempel Venstre sier at ”det hos Staten står store summer tiltenkt dette formålet ubrukt.” Med formål menes bygging av sykkeltraseer som igjen i div. sykkelplaner og strategier ikke skilles fra turveier. Statens Vegvesen har utviklet et eget kurs i planlegging av ”sykkelanlegg.” En av foilene har som overskrift; ”Spesielt for Oslo” og fortsetter; ” Særlig i Oslo har mangel på vedtatte planer vært en utfordring.” Vedtakene lar vente på seg fordi dette blir merarbeid for den som skal gjøre det. Friluftsetaten, skogsvesenet, samferdsel har mer enn nok med sitt. Hvem vil vel ta på seg ekstraarbeid og samtidig risikere å bli hudflettet av andre brukere av marka? De trenger et konkret forslag som de hånd i hånd med forslagstiller kan legge fram for byrådet. Forslagstiller har selvfølgelig sikret seg politisk støtte på forhånd, gitt at finansieringen går over statsbudsjettet.

I Oslo har vi Markaloven som legger strenge restriksjoner på hva som tillates av bygging og aktivitet ellers. Opprinnelig var dette et forslag fra Oslo Bystyre men da de fikk den tilbake fra Stortinget var den adskillig strengere enn de hadde forutsatt. Det ventes å være politisk vilje i Bystyret for å søke om en dispensasjon til etablering av sykkelstier.

Gangen blir da som følger; Planlegg en langsiktig, spiselig plan for utbygging av sykkelnett i marka. Denne kan begrunnes i ”et økende tilbud av egne turveier for sykkel vil minske konflikten mellom ulike brukere av marka.” En kan for eksempel foreslå at det bygges 10 km turvei for sykkel i året. Har man konfliktdemping som uttalt mål er en mulighet å anlegge sykkel- og ridestier(flere brukere) i traseen for kraftledninger et gitt stykke ut i marka, Der vil tettheten av fotgjengere være lavere og konflikten dempes. Et slikt alternativ vil med tanke på Markaloven være svært aktuelt. Sliter du med rågjengere sier du? Med litt fingerspitzgefühl kan du få disse til å jobbe for deg ved at de krever et bedre utbygd sykkelnett i marka. Dette kan betegnes som et "massivt krav" eller "krav fra alle brukere." Med litt politisk håndverk vil dette kunne la seg gjøre. Sentralt her vil være å klargjøre at sykkelstier i marka bidrar til Stortingets Sykkelstrategi som er ”flere på sykkel.”

Alternativt planlegges kortsiktig et nett av stier som blir forbeholdt syklister. Vi kan kalle de sorte løyper. (Kan vi styre hva ting skal hete er det en bra ting, jmf. rusbrus og monstermaster.) Disse merkes med sort og her har sykkelen forkjørsrett. Det krever en overføring fra det eksisterende stinettet men i mange tilfeller finnes det alternative stier så uleiligheten for andre brukere kan minimeres. En kartlegging av aktuelle stier vil for en etat framstå som en uoverkommelig oppgave. Her er det brukerne som må samordne seg og foreslå. OT 101 igjen, forslagstiller har stor makt. En regner med at syklister på kort tid kan legge fram et koordinert forslag til stier som med minimal innsats kan gjøres egnet til sykkelbruk. Disse vil kunne bli gode traseer for ski om vinteren (flere brukere). Når jeg sier flere brukere mener jeg at i en gitt sammensetning av beslutningstakere vil det være en skigåer, en syklist en…osv. Desto flere en kan selge forslaget til desto større sjanse for å gjennomføre.

Til slutt i bolken om politisk håndverk; meld dere inn i et parti, møt opp på møter, påvirk! Det skal bare til en kommentar på et bydelsmøte . Store firmaer som Statnett bruker enorme summer for å påvirke.


Spillemidler er et alternativ. Sakset fra tråden Molde Challenge:

"Molde CK har søkt om spillemidler for å lage sykkelsti/turløype i dette området.

Fra Molde kommune:
Molde Cykleklubb (Friluftsliv)
Jensgurilia- Tusten
sykkelsti/turløype
1.645.000,- 700.000,-

Tallene er kostnad og søknadssum."

Slik gjer dei det der!

Budsjetter settes gjerne opp en tid i forveien og man øker sjansen for å få midler betraktelig om man har et forslag liggende inne i budsjettet for påfølgende år. Søknadsfristen hos Norsk Tipping regner jeg med dere finner selv. Så nei, pengene ligger ikke nede på et kontor og venter på å bli hentet.

Jeg har et bredt og godt nettverk av sykkelinteresserte i etater, partier og media men sett i lys av ditt svar på mitt innspill håper jeg du forstår at jeg synes det er greit at du bruker ditt eget nettverk.
Jeg ønsket bare å tipse om at det finnes alternativer og at man kan ha to tanker i hodet samtidig.
Out


Nordmarksrittet
Nedenom og hjem
www.oslosykkelcup.no
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: ozzy] #1217812 18/07/2011 13:50
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Nå har ikke NOTS noen målsetting om å lage noe dedikert "sykkelveinett" i Marka. Tvert imot så er holdningen at det skal være fritt å sykle på veier og stier ihht allemannsretten (Friluftsloven) og at tilretteleggingen (klopping/rydding av blåmerkede stier) skal være like mye for de gående som for syklende. Så langt har NOTS vært kritisk til "sykkelstier i marka" fordi et slikt "tilbud" fort kan bli til et "påbud" om å bruke dem, eller at andre markabrukere i alle fall vil oppfatte det slik at det er kun der terrengsykling skal foregå.

Men det er jo mulig at vi kan søke andre finansieringskilder enn Oslo kommune, som nok har begrensede midler for vårt formål. Vi trenger fler i NOTS Oslo og omegn til å jobbe med spørsmål om strategi, finansiering og tilrettelegging, så du er velkommen til å engasjere deg.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1227575 04/08/2011 10:35
Registrert: Jun 2004
Innlegg: 4,192
S
Subs Offline
Besatt
Offline
Besatt
S
Registrert: Jun 2004
Innlegg: 4,192
Jeg synes denne debatten er interessant og vil egentlig bare poengtere at begrepet "sti" i min bok ikke er noe som kjøres opp som skiløype om vinteren eller kalles "turvei" om sommeren.

"Sykkelsti" slik det er referet til i søknaden til Molde CK høres mer ut som grusvei eller asfaltert sykkelsti?

Uansett, enig med front biker i at det er stiene i marka som skal utbedres - ikke utvides eller typebestemmes til spesifikk bruk.
Det beste med stisykling er å lese på kartet, finne en sti og så sykle den. Uten å måtte bekymre seg om den er tilrettelagt/tillatt for det ene eller andre formålet.

Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: Subs] #1229734 07/08/2011 19:07
Registrert: Aug 2006
Innlegg: 1,746
Altabjorn Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
Registrert: Aug 2006
Innlegg: 1,746
Bak utforsatsingen (eller "satsingen") oppe på Tryvann fantes en relativt samlet kommune, minus SV muligens, med en ivrig Erling Lae i front. Hestkukan i Tryvannsledelsen hadde nok ganske vikarierende motiv for å bli med på det hele (del av strategi for å få T-bane opp til tårnet), og gikk i pressen ut og tok på seg all ære mens de samtidig disset ansvarlige politikere behørlig.
For å gjøre en lang historie kort: jeg tror helt sikkert det er mulig å finne kommunale kroner til mange slags prosjekter dersom man jobber mot politikerne på rett måte. Velviljen til et høyreledet byråd for utfor i Tryvann kan forklares med ønsket om tekkes velgere rundt Frognerseteren (men de har de jo allerede), eller kanskje genuin tro på nye friluftsformer. Samma det, penger finnes det.
(I tilfellet Tryvann, så vidt jeg vet, pushet Oslo Kommune som grunneier på for at Tryvann skulle satse på utfor. Vet ikke om det fulgte noen penger med på noe vis)

Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: Altabjorn] #1230867 09/08/2011 07:24
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Status for stifondet: 14.390 kr! Og da er de 20.000 vi fikk fra Fokus Bank holdt utenom. Årets stiprosjekt (blåsti "E6" over Høgåsen, Ullevålseter-Ankerveien/Bånntjern) er ikke sluttført. Materialer ligger fortsatt ute. Så vi trenger ikke bruke av stifondet ennå. Men med pengene har vi "muskler" til å ta initiativ overfor kommunen og andre til nye prosjekter, og bidra med egne midler.

Minner om aksjonsdag på Kikut sønadag 14/8:
http://www.nots.no/
og
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1228326#Post1228326


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1285144 23/10/2011 20:51
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
her ligger NOTS' planleggingskart 2012 for Oslomarka. Har DU forslag til klopper, så legg dem inn med en begrunnelse og beskrivelse av tiltak.

Vi har et prosjekt på gang i Nordmarka (samme område stort sett som i år, men nærmere bebyggelsen). Og så har vi en del forslag i Lillomarka. Vi trenger innspill på tiltak i Østmarka!

lenke til kartet:
http://maps.google.no/maps/ms?vpsrc=6&am...5ec7cb91d410c4e (håper dette funker....)


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1285160 23/10/2011 21:30
Registrert: Aug 2005
Innlegg: 4,530
runermm Online
Besatt
Online
Besatt
Registrert: Aug 2005
Innlegg: 4,530
Prøvde å kommentere i kartet, men fikk ikke til det.
Uansett, et par forslag i Østmarka:

#1 Et sentralt område for klopping og utbedring bør være Smørholet. Øst/vest-stien mellom enden av grusveien ved Trollvannet og til Smørholet burde vært forbedret. Hvis det gjøres så får man åpnet en fin passasje mellom Østmarkkapellet og Sandbakken via Smørholet. Fra Smørholet og i nordlig retning (mot Ødegården) trengs det også litt forbedring, men dette er bare flikking på eksisterende klopper.

#2 Trulsrunden brukes veldig mye og holder seg forbausende bra,
men den trenger sårt litt bistand på flere korte strekk. I dag blir myrhølene bare bredere og bredere fordi man sykler lenger og lenger ut. Dette gjelder særlig i traseen som går sørover.

Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1285192 24/10/2011 05:13
Registrert: Feb 2002
Innlegg: 4,287
OveR Offline
Apartheidmotstander
Offline
Apartheidmotstander
Registrert: Feb 2002
Innlegg: 4,287
Jeg synes også at Trulsrunden burde vært flikket på, det er vi syklister som sliter og ødelegger den. Da er det også vårt ansvar å rette opp skadene.Mvh OveR

Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: OveR] #1285233 24/10/2011 07:17
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Sitat: OveR
Jeg synes også at Trulsrunden burde vært flikket på, det er vi syklister som sliter og ødelegger den. Da er det også vårt ansvar å rette opp skadene.
Mvh OveR
Bra sagt! Da er det bare å håpe på at Tirsdagsklubben kan ta en dugnad eller to til våren - gitt at vi får GO fra kommunen. Det er også kommet inn flere forslag for Østmarka som vi vil se på. Vi håper å trekke inn Frøy her på samme måte som vi har gjort med Rye i Nordmarka. OBS: om dere kan gi kart-koordinater for kloppene hadde det vært veldig bra. Da kan vi dra ut på egenhånd for å befare/vurdere løsning, samt skrive dem inn i søknad til kommunen.

Her kommer en video-oppsummering av planene for klopping i Nordmarka + Jernbanestien i Lillo, laget av Tord/Rye på befaringstur lørdag. NOTS og Rye satser på tett samarbeid neste sesong.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: runermm] #1285279 24/10/2011 08:23
Registrert: May 2008
Innlegg: 5,344
thomasengen Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: May 2008
Innlegg: 5,344
Sitat: runermm

#1 Et sentralt område for klopping og utbedring bør være Smørholet. Øst/vest-stien mellom enden av grusveien ved Trollvannet og til Smørholet burde vært forbedret. Hvis det gjøres så får man åpnet en fin passasje mellom Østmarkkapellet og Sandbakken via Smørholet. Fra Smørholet og i nordlig retning (mot Ødegården) trengs det også litt forbedring, men dette er bare flikking på eksisterende klopper.

Støtter denne. Samt over sotåsen, men der har man begynt har jeg sett. veldig bra yes


Thomas H Engen
Stravaprofil
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1301999 23/11/2011 11:52
Registrert: Jul 2003
Innlegg: 1,077
L
lhegdal Offline
Ringrev
Offline
Ringrev
L
Registrert: Jul 2003
Innlegg: 1,077
Veldig bra initiativ å lage klopper i Oslomarka og å sette av penger for det. Da er det bare å håpe at vi som synes det er et bra tiltak også sponser det.

Flott om kommunen også har et slikt fond. Min samhandling med Bærum kommune, på et annet prosjekt viser at selv om det finnes både budsjetter og ressurser så betyr det ikke at de benyttes slik som brukere av marka eller eiendommer i den skulle ønske. Betviler at Oslo kommune er mye bedre enn Bærum her.


Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: ozzy] #1352242 15/03/2012 21:45
Registrert: Jul 2002
Innlegg: 2,779
Ynot Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Jul 2002
Innlegg: 2,779
Sitat: ozzy

Spillemidler er et alternativ. Sakset fra tråden Molde Challenge:

"Molde CK har søkt om spillemidler for å lage sykkelsti/turløype i dette området.

Fra Molde kommune:
Molde Cykleklubb (Friluftsliv)
Jensgurilia- Tusten
sykkelsti/turløype
1.645.000,- 700.000,-

Tallene er kostnad og søknadssum."

Slik gjer dei det der!

Her er det forøvrig ikke snakk om "sti", men grusvei i halv bredde som man kaller sykkelsti, langtfra de standarder en bygger terrengsykkelanlegg etter i statene og UK. Norske entrepenører kan kun grusveier, derfor er det det det blir. (talemåte lært av far)

Grusveier er det jo ikke mangel på i marka...
T -eks-moldenser


Be responsible, follow stivettreglene!

Tenk grønt, kjør stål!
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: Ynot] #1357150 22/03/2012 21:21
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Da er vi såvidt igang med 2012-sesongen og NOTS Oslo og omegn sitt kloppeprosjekt. Vi satser på klopping i Nordmarka, i nærområdene innenfor Sognsvann.
Søknad er sendt og vi har fått godkjent fra kommunen, som lover å kjøre ut materialene.
Her er 450 løpemeter bryggeplank på plass ved kommunens anlegg ved Sognsvann:

Etter påske setter vi igang. Det blir dugnader på diverse torsdager framover mot St.hans. Mer info kommer.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1357166 22/03/2012 21:41
Registrert: Sep 2003
Innlegg: 2,508
edmann Offline
lillofarer
Offline
lillofarer
Registrert: Sep 2003
Innlegg: 2,508

Nice


Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride

- John F. Kennedy

http://www.nots.no/blimedlem
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1374082 16/04/2012 21:46
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Torsdag 26/4 blir det kick-off for sesongens aktiviteter. Og det blir kloppedugnader på torsdager framover. Så det er bare å krysse ut et passende antall torsdager.

Mer info kommer om kort.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1375496 18/04/2012 13:34
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Da har vi lagt ut medlemsturen/møtet 26/4 som arrangement!
Se www.nots.no .

og egen tråd her på forumet:

http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1375493#Post1375493


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1383365 27/04/2012 11:08
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
NOTS plan 2012
Nedenfor følger en skjermdump av google-kartet med våre planlagte klopper i Nordmarka. Vi planlegger å bygge disse på dugnader fram til sommerferien. Dugnadene er lagt på torsdager, pluss en lørdag eller to. Hver dugnad dukker opp som eget arrangement under "Utfluk-tråden". Meld deg på der!

Vi har prioritert Nordmarka først, og det skjer i samarbeid med SK Rye som har støttet oss med 15.000 (takker!). De vil også stille opp med egne dugnader.

Og så jobber vi med plan for Østmarka etter sommerferien. Altabjørn holder i dette. Og så har noen Lillo-syklister ivret for klopping der. Send oss en plan (kart med angivelse av klopp/lengder), så skal vi fremme søknad overfor grunneier og evt. samkjøre med DNT Oslo.

vi skal også ha en stand på Markadagen på Frognerseteren 12. mai. Og vi tenker en aksjonsdag om sykkelvet i august i østmarka. I samarbeid med Frøy, som vi håper vil stille opp på dugnader også.Dersom noen vil ha tilgang til google-kartet, send meg en epost til algaut2(at)gmail.com


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1387986 03/05/2012 06:12
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Hver dugnad blir lagt ut som egen tråd under "Utflukt":
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=postlist&Board=18&page=1 (havnet der ved et litt kjapt tastetrykk, men men).

Der finnes også detaljer om sted, hva som skal gjøres og påmelding.

Du finner dem også på aktuell dato i "Kalender": http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=calendar.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1409350 29/05/2012 07:51
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Nå går serien av dugnader i Nordmarka før sommeren mot slutten. Du har fortsatt mulighet for å bidra, se tråden:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1409338#Post1409338


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1415232 04/06/2012 13:10
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Den planlagte dugnaden denne uka (torsdag 7/6) utgår.

Dels fordi kloppen på lille-E6 kom på plass i går. Filip (7) og jeg gjorde en liten innsats.... Vi var stolte av resultatet og fornøyde turgåere passerte og prøvegikk. Foto kommer.

Og dels fordi kjernetroppene i dugnadsarbeidet trenger en pause.

Og videre skal Rye Ungdomsgruppe bære inn materialer til "Øvre Bunghole" torsdag.

Så da blir neste dugnad på nevnte Bunghole-strekk (ryggen øst for Store Åklungen) om ei drøy uke. Detaljer kommer.

ps til Oslo-styret: var det onsdag eller torsdag vi ble enige om den uka?


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1426226 18/06/2012 07:46
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Vi har tatt opp saken om forslag til forbud mot sykling i Østmarka, med styret i Oslo og omland Friluftsråd. Eposten er tatt inn i tråd her:

http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1426223&#Post1426223

Minner samtidig om avslutningsdugnaden vår i Nordmarka nå på torsdag:
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1423528#Post1423528


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1520802 15/11/2012 09:26
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 6,119
simenf Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: Jul 2008
Innlegg: 6,119
@Front biker: Kan dere lage en enkel kokebok, helst med bilder, for hvordan dere konstruerer kloppene, materialer, omtrentlige kostnader, hvordan preppe underlaget og andre lure tips for klopping?

Sikkert mange som trenger dette, også utenfor NOTS, og det vil bidra til at NOTS kan bidra med konkrete verktøy for å bedre forholdene mellom turgåere og syklister. På sikt bør dette bli en utfyllende kokebok som også omhandler hvem man skal kontakte i kommune, hvordan skaffe midler, hva det koster og hvordan skaffe midler, transport av meterialer inn i marka, standardtekster til søknader, infobrev osv.


SImen - hjernevasket av storhjulsmafiaen

Ibis Ripley/Spec Levo SL/Trek Farley - nots.no
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: simenf] #1520875 15/11/2012 11:01
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
front biker Offline OP
Besatt
OP Offline
Besatt
Registrert: Mar 2008
Innlegg: 2,828
Sitat: simenf
@Front biker: Kan dere lage en enkel kokebok....
Det er en god idé. Nå er kapasiteten vår begrenset, men når nettene blir lange og kulda setter inn så er dette en fin oppgave. Jeg skal høre med de andre i lokallags-styret. Anders har laget en dugnadsrapport til kommunen (klopping 2011) som vi bør kunne bygge videre på. Og vi har masse bilder, søknadsbrev og beregninger som vi også kan bruke.


Bli NOTS-medlem! NOTS ivaretar terrengsyklistenes interesser. Se www.nots.no. Gi bidrag til NOTS' stifond Oslomarka - bruk Vipps 13077.
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1521110 15/11/2012 18:47
Registrert: May 2008
Innlegg: 6,888
Anders A-R Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: May 2008
Innlegg: 6,888
Simen, anbefaler denne: http://www.imba.com/catalog/book-trail-solutions
Den omhandler ikke klopper spesifikt, men det er veldig mye lærdom når det kommer til planlegging av stier etc. Alternativt har jeg en du kan låne i fall du er innom Oslo en dag.

(IMBA sender raskt og rimelig til Norge. Sleng med et par raffe t-skjorter mens du er i gang. )

Ellers veldig bra innspill. Skal se om jeg ikke kan få laget noen skisser og beskrivelser basert på de erfaringene vi har så langt!


| Styreleder i NOTS Bærum | Skribent Stibyggerhåndboka | "I don't have a bucket list but my bikeit list is a mile long"
Re: NOTS' stifond for Oslomarka [Re: front biker] #1553335 03/02/2013 21:59
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 2,184
L
Lillosti29 Offline
Ivrig
Offline
Ivrig
L
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 2,184
Er, eller er det mulig, å registrere NOTS som mottaker av Grasrotandelen hos Norsk Tipping?


Del stien, skru av Strava
Side 1 av 2 1 2

Terrengsykkel utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Kristoffer Kippernes Utstyrsredaktør: Øyvind Aas
Salg og marked: Alexander Hagen | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå