Forrige tråd
Neste tråd
Print tråd
Side 4 av 5 1 2 3 4 5

Dømt for å sykle på vei

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: sykkeloyvind] #2585266 05/12/2019 18:36
Registrert: Jan 2013
Innlegg: 215
V
Velte_Petter Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
V
Registrert: Jan 2013
Innlegg: 215
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: Velte_Petter
Pinlig for den rød/grønne delen av det politiske miljøet om avgjørelsen blir stående.

Det hadde vært mer pinlig hvis domstolene faktisk var politisk styrt.
Det er vel mer pinlig for politi og rettsvesen, all den tid det er ganske bred enighet om at biltrafikk må ned og sykkelbruk opp.


Det er politikerne som vedtar lovverket som domstolene benytter. Det burde ikke være rom i lovverket for en slik rettsavgjørelse. Fullstendig latterlig og misbruk av rettsvesenet at det i det hele tatt er mulig.

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Torshov-Simen] #2585274 05/12/2019 19:34
Registrert: Aug 2016
Innlegg: 73
G
Gekki Offline
Medlem
Offline
Medlem
G
Registrert: Aug 2016
Innlegg: 73
Sitat: Torshov-Simen

Du svarer ikke på spørsmålet: Hva sier lovverket om den aktuelle problemstillingen?


Dette ser ut som reinspikka kverulering for meg. Lovverket sier eksplisitt at sykling i kollektivfeltet er lov (Trafikkreglene §5 nr 2): "Kjøring i kollektivfelt og sambruksfelt er bare tillatt som angitt på offentlig trafikkskilt. Likevel kan elektrisk eller hydrogendrevet motorvogn, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel eller uniformert utrykningskjøretøy nytte slike felt."

Tilsvarende har Høyesterett i en dom fastslått at for å straffes må det finnes en klar lovhjemmel: "Før jeg går inn på dette lovtolkningsspørsmålet, minner jeg om lovkravet i strafferetten, slik dette følger av Grunnloven § 96 og Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 7. Dette omfatter dels et krav om at straffebudene utformes tilstrekkelig presist til å gi nødvendig veiledning om grensen mellom rett og galt på det aktuelle området […]" (Høyesteretts dom HR-2016–1458?A).

Så kan hvem som helst utøve sitt skjønn hvorvidt §3 i veitrafikkloven er presis nok til å tillegge noen straffeansvar ("Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret."). Jeg vet hva jeg mener - jeg lander på samme side som Torvund - og alt dette hadde man kunnet lese selv om man hadde giddet å trykke på linkene som har blitt oppgitt, for mesteparten her har jeg sakset direkte fra Torvund sin blogg.

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Gråstein] #2585276 05/12/2019 19:53
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 3,206
G
Gråstein Online OP
Besatt
OP Online
Besatt
G
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 3,206
Torshov-Simen: Hele poenget med diskusjonen er jo at lovverket er uklart. Du hviler deg på at rettens avgjørelse er den riktige. Den soveputen fungerer veldig dårlig når lovverket er det samme som da Tingretten behandlet saken. Resultatet er ulikt.

Forøvrig kan du heller ikke pr nå bruke dommen som fasit, da den ikke er rettskraftig før ankespørsmålet er avklart.

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Gråstein] #2585279 05/12/2019 20:31
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: Gråstein
Torshov-Simen: Hele poenget med diskusjonen er jo at lovverket er uklart. Du hviler deg på at rettens avgjørelse er den riktige. Den soveputen fungerer veldig dårlig når lovverket er det samme som da Tingretten behandlet saken. Resultatet er ulikt.

Forøvrig kan du heller ikke pr nå bruke dommen som fasit, da den ikke er rettskraftig før ankespørsmålet er avklart.


Nei, lovverket var uklart, nå har det dessverre kommet en dom som, hvis den blir stående, kommer til å danne presedens for lignende saker i fremtiden. Ikke umulig at den etterhvert vil bli brukt til å regulere sykling på trafikerte landeveier der forbikjøringer er vanskelig også.

Og min posisjon har vært den samme hver gang lignende diskusjoner har vært oppe; som syklister har vi fram til nå hatt en særdeles gunstig posisjon i lovverket, så gunstig at man kan mistenke at den ikke ville ha vært like god om lovverket hadde blitt laget i dag og at den er en overlevning fra en tid da trafikkmønsteret, trafikkmengden og hastighetene var helt anderledes enn i dag.

Derfor er det i mine øyne overveiende sannsynlig at en hver endring i eller klargjøring av lovverket vil være i syklistenes disfavør og at vi derfor har mest å tjene på at færrest mulig av slike saker ender opp i rettssystemet. I den sammenhengen mener jeg det er galskap å forsvare denne syklistens adferd i denne spesifikke situasjonen selv om jeg selvsagt mener at syklister generelt har rett til å sykle i kollektivfelt.
I tillegg kommer det at vi uansett juridisk utfall lett fremstår som egoister som setter egne interesser og fremkommelighet foran alt når vi argumenterer på den måten mange gjør i denne tråden.

Redigert av Torshov-Simen; 05/12/2019 21:01.

Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Gråstein] #2585280 05/12/2019 20:33
Registrert: Oct 2010
Innlegg: 2,434
H
hrukin Online
Ivrig
Online
Ivrig
H
Registrert: Oct 2010
Innlegg: 2,434
Har ikke satt meg inn i denne saken, men på generelt grunnlag i denne og andre saker på forumet her ser det ut til at mange konkluderer bare med å lese lovteksten i den aktuelle loven. Det ligger vel mye mere bak en lovanvendelse en bare lovteksten. Tenker her på rettspraksis og ikke minst forarbeid til loven hvor man virkelig går grundig inn i lovforståelsen.


Squadra Amarone Ciclismo e Vini

Kjøper 11 tannsringen i 11 delt Campa-kassett, send pm om du har en kassett som er utslitt.


Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Gekki] #2585284 05/12/2019 20:47
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: Gekki
Sitat: Torshov-Simen

Du svarer ikke på spørsmålet: Hva sier lovverket om den aktuelle problemstillingen?


Dette ser ut som reinspikka kverulering for meg (...)Godt mulig, men nå tar du utgangspunkt i det siste innlegget i en lengre ordveksling mellom fredriks og meg hvor førstnevnte ikke klarer å bli enig med seg selv hvilket nivå diskusjonen skal føres på.
Derfor prøver jeg å få fredriks til å forholde seg til ett tema av gangen så vi kan få avklart hva vi egentlig diskuterer.

Sitat: Gekki

Så kan hvem som helst utøve sitt skjønn hvorvidt §3 i veitrafikkloven er presis nok til å tillegge noen straffeansvar ("Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret."). Jeg vet hva jeg mener - jeg lander på samme side som Torvund - og alt dette hadde man kunnet lese selv om man hadde giddet å trykke på linkene som har blitt oppgitt, for mesteparten her har jeg sakset direkte fra Torvund sin blogg.


Og det er §3 som saken er ført på.
Og hva du, jeg og andres skjønn måtte være er ganske uinteressant all den tid det er rettens beslutning som uansett blir avgjørende. Vi må jo også forvente at tiltaltes advokat har ført saken basert på en lignende argumentasjon som Torvund har lagt opp til uten at det har ført frem.


Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Torshov-Simen] #2585285 05/12/2019 21:23
Registrert: May 2008
Innlegg: 6,575
Anders A-R Offline
Søk hjelp!
Offline
Søk hjelp!
Registrert: May 2008
Innlegg: 6,575
Sitat: Torshov-Simen
(...) som syklister har vi fram til nå hatt en særdeles gunstig posisjon i lovverket, så gunstig at man kan mistenke at den ikke ville ha vært like god om lovverket hadde blitt laget i dag og at den er en overlevning fra en tid da trafikkmønsteret, trafikkmengden og hastighetene var helt anderledes enn i dag.

Nå er jeg nysgjerrig - har du noen eksempler fra dagens lovverk der du mener vi kunne kommet dårligere ut om man skrev lovteksten på nytt i dag?


| NOTS Bærum - medlem & skribent i Stibyggerhåndboka | I wasn't wrong, I am just far more correct now than I was then. - A. Dershowitz
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Torshov-Simen] #2585288 05/12/2019 22:17
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 3,206
G
Gråstein Online OP
Besatt
OP Online
Besatt
G
Registrert: Apr 2010
Innlegg: 3,206
Sitat: Torshov-Simen

Nei, lovverket var uklart, nå har det dessverre kommet en dom som, hvis den blir stående, kommer til å danne presedens for lignende saker i fremtiden.


Da sier vi takk for bidraget til debatten.

Fått med deg den lille saken rundt NAV i det siste? Som viser at det _hender_ at rettsvesenet i Norge ikke bruker lovene våre riktig. Fått med deg at Tingretten først frikjente han? Fått med deg at en jusprofessor ved UiO hevder at dommen er så riv ruskende gal at saken ikke en gang burde trengt å behandles?

Hvis du mener "Lagmannsretten har talt", så er det greit. Men da har du ikke noe å bidra med i en debatt om hvorvidt dommen er riktig eller ikke. Du kan si "Retten har sagt, ergo er det sånn" så ofte du vil. Hvis det er holdningen din er det umulig å argumentere mot deg. Men som sagt, takk for bidraget. Nå vet vi hva du mener.

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Anders A-R] #2585289 05/12/2019 22:27
Registrert: Jan 2013
Innlegg: 215
V
Velte_Petter Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
V
Registrert: Jan 2013
Innlegg: 215
Sitat: Anders A-R
Sitat: Torshov-Simen
(...) som syklister har vi fram til nå hatt en særdeles gunstig posisjon i lovverket, så gunstig at man kan mistenke at den ikke ville ha vært like god om lovverket hadde blitt laget i dag og at den er en overlevning fra en tid da trafikkmønsteret, trafikkmengden og hastighetene var helt anderledes enn i dag.

Nå er jeg nysgjerrig - har du noen eksempler fra dagens lovverk der du mener vi kunne kommet dårligere ut om man skrev lovteksten på nytt i dag?


Det er jo bare tull det han skriver der. Det er jo i realiteten motsatt, at prinsippet om hensynet til mykere trafikanter øker jo mer motortrafikk det blir. I bilens barndom var det jo nesten ingen regulering og så har det ballet på seg med i takt med at konsekvensene av økt trafikk har åpenbart seg. Forurensning, støy, dødsulykker etc. Og takk og pris for det.

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Gråstein] #2585294 06/12/2019 06:09
Registrert: Aug 2014
Innlegg: 4,177
E
EmilZipp Online
Besatt
Online
Besatt
E
Registrert: Aug 2014
Innlegg: 4,177
Jeg foreslår at «debatten» fortsetter i fanen sludder & vås. Er det om å gjøre å trykke hverandre ned i søla eller handler det fortsatt om en kar som er villig til å få en dom i mot seg i høyesterett, evt la den stå fra lagmannsretten, fordi han ønsker å sykle midt i veien på en av Norges mest trafikerte veier i rushtiden ? Lurer på hvor lenge det er til før det blir nye skilter mellom Bjørvika og Hvervenbukta.


Abonnerer på Landevei og Terrengsykkel !
Supersix + CAAD12 (den lilla) + Super X + FATCAAD + Ripley
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Anders A-R] #2585295 06/12/2019 06:23
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
P
Sitat: Anders A-R
Sitat: Torshov-Simen
(...) som syklister har vi fram til nå hatt en særdeles gunstig posisjon i lovverket, så gunstig at man kan mistenke at den ikke ville ha vært like god om lovverket hadde blitt laget i dag og at den er en overlevning fra en tid da trafikkmønsteret, trafikkmengden og hastighetene var helt anderledes enn i dag.

Nå er jeg nysgjerrig - har du noen eksempler fra dagens lovverk der du mener vi kunne kommet dårligere ut om man skrev lovteksten på nytt i dag?


Vi kan per nå lovlig ferdes på veier med langt høyere fartsgrense enn hva vi klarer å holde.
Vi kunne, inntil ganske nylig, lovlig ferdes i kollektivfeltet.
Vi kan fortsatt velge om vi vil benytte fortauet, g/s veien eller veibanen

Redigert av Torshov-Simen; 06/12/2019 06:58.

Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Gråstein] #2585296 06/12/2019 06:27
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: Gråstein
Sitat: Torshov-Simen

Nei, lovverket var uklart, nå har det dessverre kommet en dom som, hvis den blir stående, kommer til å danne presedens for lignende saker i fremtiden.


Da sier vi takk for bidraget til debatten.

Fått med deg den lille saken rundt NAV i det siste? Som viser at det _hender_ at rettsvesenet i Norge ikke bruker lovene våre riktig


Nei, det er feil, den saken dreier seg ikke om feil bruk av våre lover, men om feil i implementering av EØS regler som i det tilfellet trumfet norsk lov.

Når fikk forøvrig du myndighet til å avgjøre når debattanter skal avslutte sin deltagelse i en debatt?

Redigert av Torshov-Simen; 06/12/2019 07:04.

Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Velte_Petter] #2585301 06/12/2019 06:32
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: Velte_Petter
Sitat: Anders A-R
Sitat: Torshov-Simen
(...) som syklister har vi fram til nå hatt en særdeles gunstig posisjon i lovverket, så gunstig at man kan mistenke at den ikke ville ha vært like god om lovverket hadde blitt laget i dag og at den er en overlevning fra en tid da trafikkmønsteret, trafikkmengden og hastighetene var helt anderledes enn i dag.

Nå er jeg nysgjerrig - har du noen eksempler fra dagens lovverk der du mener vi kunne kommet dårligere ut om man skrev lovteksten på nytt i dag?


Det er jo bare tull det han skriver der. Det er jo i realiteten motsatt, at prinsippet om hensynet til mykere trafikanter øker jo mer motortrafikk det blir


Det må du gjerne mene, men da bør du først tenke gjennom hvor vidt det er noe motsetningsforhold mellom å legge til reguleringer for en trafikantgruppe og samtidig beholde godene for en annen.

Forøvrig burde du ha merket deg formuleringen "...kan mistenke..." - jeg sier altså ikke kategorisk at det er slik, men at det er en mulighet

Redigert av Torshov-Simen; 06/12/2019 07:01.

Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Torshov-Simen] #2585305 06/12/2019 07:04
Registrert: Dec 2003
Innlegg: 10,568
Arne_And Offline
More than words
Offline
More than words
Registrert: Dec 2003
Innlegg: 10,568
Sitat: Torshov-Simen
Nei, lovverket var uklart, nå har det dessverre kommet en dom som, hvis den blir stående, kommer til å danne presedens for lignende saker i fremtiden.

Gir dom i lagmannsretten juridisk presedens? Sjelden, ser det ut for.

Redigert av Arne_And; 06/12/2019 07:06.


Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Arne_And] #2585306 06/12/2019 07:07
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: Arne_And
Sitat: Torshov-Simen
Nei, lovverket var uklart, nå har det dessverre kommet en dom som, hvis den blir stående, kommer til å danne presedens for lignende saker i fremtiden.

Gir dom i lagmannsretten juridisk presedens? Svært sjelden, ser det ut for.


Så bra, da betyr jo ikke denne tapte saken noe som helst da og alle kan fortsette å gjøre som nå


Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Torshov-Simen] #2585307 06/12/2019 07:08
Registrert: Dec 2003
Innlegg: 10,568
Arne_And Offline
More than words
Offline
More than words
Registrert: Dec 2003
Innlegg: 10,568
Sitat: Torshov-Simen
Så bra, da betyr jo ikke denne tapte saken noe som helst da og alle kan fortsette å gjøre som nå

Den tolkningen får du stå for selv.Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Torshov-Simen] #2585308 06/12/2019 07:18
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Forøvrig dreier denne saken for meg seg veldig lite om hvem som på kort sikt har jusen på sin side og veldig mye om hva som på lang sikt gir best forhold for syklister. Min klare oppfatning er at den aktuelle syklistens adferd ved denne anledningen skadet vår sak, og fortsetter å gjøre det så lenge saken verserer i retten og media, uavhengig av det endelige utfallet.


Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: EmilZipp] #2585309 06/12/2019 07:19
Registrert: Aug 2004
Innlegg: 4,472
RoyK Offline
Besatt
Offline
Besatt
Registrert: Aug 2004
Innlegg: 4,472
Sitat: EmilZipp
Jeg foreslår at «debatten» fortsetter i fanen sludder & vås. Er det om å gjøre å trykke hverandre ned i søla eller handler det fortsatt om en kar som er villig til å få en dom i mot seg i høyesterett, evt la den stå fra lagmannsretten, fordi han ønsker å sykle midt i veien på en av Norges mest trafikerte veier i rushtiden ? Lurer på hvor lenge det er til før det blir nye skilter mellom Bjørvika og Hvervenbukta.


Da må vi ha nye lover på plass først. Hvis du mener debatten skal fortsette i "sludder og vås", så deg om dette, men dette handler faktisk om noe svært relevant. Det som er gjennomgående her, er at politiet har reist sak på bakgrunn av §3 og dét på tross av at det var snakk om noen få hundre meter. At syklisten her kunne ha kjørt via omveier, på gang- og sykkelsti med et lass med mye trafikanter, samt utkjøringer fra boliger, og derfor ville måtte holdt langt lavere fart, har det tydeligvis blitt tatt hensyn til i tingretten. Det kan også se ut til at det ble vektlagt i lagmannsretten, men at lekdommerne totalt overså dette og lot bussen få eierskap til kollektivfeltet på tross av at loven er klinkende klar i syklistens rett til å sykle der.

Jeg håper denne ender opp i høyesterett, da jeg tviler veldig på at politiet vinner fram der. Fagdommerne har jo vært klinkende klare i at syklisten har retten på sin side.

…men vær så snill å ikke la denne skli videre ut i hvorvidt vi skal ha lekdommere eller ei - i så fall er det rett i skammekroken ("sludder og vås").

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Arne_And] #2585310 06/12/2019 07:20
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: Arne_And
Sitat: Torshov-Simen
Så bra, da betyr jo ikke denne tapte saken noe som helst da og alle kan fortsette å gjøre som nå

Den tolkningen får du stå for selv.


Hvilken tolkning var det du la til grunn da?
Når du legger ut linken med henvisning til mitt innlegg regner jeg da med at det en en kommentar til det jeg skrev?
Skaper dommen presedens eller ikke?

Redigert av Torshov-Simen; 06/12/2019 07:22.

Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Torshov-Simen] #2585311 06/12/2019 07:25
Registrert: Dec 2003
Innlegg: 10,568
Arne_And Offline
More than words
Offline
More than words
Registrert: Dec 2003
Innlegg: 10,568
Jeg mener at den høyst sannsynlig ikke skaper juridisk presendens, men det er et langt stykke derfra til din tolkning "da betyr jo ikke denne tapte saken noe som helst da og alle kan fortsette å gjøre som nå". Du skjønner vel at saken kan få andre konsekvenser enn akkurat juridisk presendens?Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Gråstein] #2585312 06/12/2019 07:28
Registrert: Jul 2010
Innlegg: 11,458
R
Raskall Offline
More than words
Offline
More than words
R
Registrert: Jul 2010
Innlegg: 11,458
Det jeg stusser på i dommen er følgende:

Quote:

Flertallet viser til at trafikantene bak Grøneng ble
forhindret i å komme opp i den hastigheten de ellers ville ha oppnådd, som var på opp mot
60 km/t. Dette utgjør en forstyrrelse i lovens forstand.


Dette gjør jo i praksis at all kjøring i hastighet under fartsgrensa er forbudt. Jeg trodde en fartsgrense var øvre tillate hastighet, ikke en påbudt hastighet man må holde.

Slik jeg leser det er dette hovedårsaken til at Grøneng tapte.

Hadde det vært noe med motor som hadde holdt samme hastighet som Grøneng så hadde buss-sjåføren trukket på skuldrene og jeg tviler på at politimannen hadde registrert situasjonen i det hele tatt.

Dette gjør jo også at mopeder er forbudt i kollektivfelt med fartsgrenser høyere enn 45 km/t.

Denne dommen bør annuleres uten å ankes.

PS! Jeg har syklet langs Mosseveien mye selv og det har aldri falt meg inn å sykle i kollektivfeltet. Jeg har bremser på sykkelen min og tar "bakveien" 100 av 100 ganger både for egen sikkerhets skyld og for å ikke være en torne i øynene til motoristene. Det minuttet jeg bruker ekstra betyr overhodet ingenting.

Det at man har lov til å gjøre en ting betyr ikke at man MÅ gjøre det.

Redigert av Raskall; 06/12/2019 07:32.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Arne_And] #2585313 06/12/2019 07:33
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: Arne_And
Du skjønner vel at saken kan få andre konsekvenser enn akkurat juridisk presendens?


Ja, men de tror jeg i stor grad inntreffer uavhengig av hva resultatet i retten blir.
Det er allerede mer enn nok bilister som har egne tolkninger av trafikkreglene, en frifinnelse i denne saken betyr ingenting i den sammenhengen.


Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Raskall] #2585314 06/12/2019 07:35
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: Raskall
Det jeg stusser på i dommen er følgende:

Quote:

Flertallet viser til at trafikantene bak Grøneng ble
forhindret i å komme opp i den hastigheten de ellers ville ha oppnådd, som var på opp mot
60 km/t. Dette utgjør en forstyrrelse i lovens forstand.


Dette gjør jo i praksis at all kjøring i hastighet under fartsgrensa er forbudt. Jeg trodde en fartsgrense var øvre tillate hastighet, ikke en påbudt hastighet man må holde.

Slik jeg leser det er dette hovedårsaken til at Grøneng tapte.

Hadde det vært noe med motor som hadde holdt samme hastighet som Grøneng så hadde buss-sjåføren trukket på skuldrene og jeg tviler på at politimannen hadde registrert situasjonen i det hele tatt.

Dette gjør jo også at mopeder er forbudt i kollektivfelt med fartsgrenser høyere enn 45 km/t.

Denne dommen bør annuleres uten å ankes.

PS! Jeg har syklet langs Mosseveien mye selv og det har aldri falt meg inn å sykle i kollektivfeltet. Jeg har bremser på sykkelen min og tar "bakveien" 100 av 100 ganger både for egen sikkerhets skyld og for å ikke være en torne i øynene til motoristene. Det minuttet jeg bruker ekstra betyr overhodet ingenting.

Det at man har lov til å gjøre en ting betyr ikke at man MÅ gjøre det.


Helt enig


Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: RoyK] #2585322 06/12/2019 08:38
Registrert: Aug 2014
Innlegg: 4,177
E
EmilZipp Online
Besatt
Online
Besatt
E
Registrert: Aug 2014
Innlegg: 4,177
Sitat: RoyK
Sitat: EmilZipp
Jeg foreslår at «debatten» fortsetter i fanen sludder & vås. Er det om å gjøre å trykke hverandre ned i søla eller handler det fortsatt om en kar som er villig til å få en dom i mot seg i høyesterett, evt la den stå fra lagmannsretten, fordi han ønsker å sykle midt i veien på en av Norges mest trafikerte veier i rushtiden ? Lurer på hvor lenge det er til før det blir nye skilter mellom Bjørvika og Hvervenbukta.


Da må vi ha nye lover på plass først. Hvis du mener debatten skal fortsette i "sludder og vås", så deg om dette, men dette handler faktisk om noe svært relevant. Det som er gjennomgående her, er at politiet har reist sak på bakgrunn av §3 og dét på tross av at det var snakk om noen få hundre meter. At syklisten her kunne ha kjørt via omveier, på gang- og sykkelsti med et lass med mye trafikanter, samt utkjøringer fra boliger, og derfor ville måtte holdt langt lavere fart, har det tydeligvis blitt tatt hensyn til i tingretten. Det kan også se ut til at det ble vektlagt i lagmannsretten, men at lekdommerne totalt overså dette og lot bussen få eierskap til kollektivfeltet på tross av at loven er klinkende klar i syklistens rett til å sykle der.

Jeg håper denne ender opp i høyesterett, da jeg tviler veldig på at politiet vinner fram der. Fagdommerne har jo vært klinkende klare i at syklisten har retten på sin side.

…men vær så snill å ikke la denne skli videre ut i hvorvidt vi skal ha lekdommere eller ei - i så fall er det rett i skammekroken ("sludder og vås").


###

Jeg sier ikke at rettssaken som tema er sludder & vås men måten enkelte skjult bak en anonym profil tillater seg å omtale andres innlegg omtrent som «du er dust» er over grensen til sludder, vås og sjikane.


Abonnerer på Landevei og Terrengsykkel !
Supersix + CAAD12 (den lilla) + Super X + FATCAAD + Ripley
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Raskall] #2585324 06/12/2019 08:43
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 9,839
Øyvind V Online
Søk hjelp!
Online
Søk hjelp!
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 9,839
Sitat: Raskall

Dette gjør jo i praksis at all kjøring i hastighet under fartsgrensa er forbudt. Jeg trodde en fartsgrense var øvre tillate hastighet, ikke en påbudt hastighet man må holde.

Fartsgrensen er vel satt både for å hindre at folk kjører for fort, og for å sikre en viss flyt i trafikken (utnytte potensialet til veien, om man kan kalle det det). Hvis en strekning tåler 60 km/t, gir det dårlig flyt om en del kjører i 30. Det er jo derfor folk faktisk får bot for å kjøre for sakte.

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: RoyK] #2585325 06/12/2019 08:49
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
T
Torshov-Simen Offline
Besatt
Offline
Besatt
T
Registrert: Oct 2009
Innlegg: 3,583
Sitat: RoyK


Jeg håper denne ender opp i høyesterett, da jeg tviler veldig på at politiet vinner fram der. Fagdommerne har jo vært klinkende klare i at syklisten har retten på sin side.


Utfordringen er jo at saken er ført på bakgrunn av §3 som er en skjønnsbasert regel. Når Høyesterett eventuelt behandler en anke skal de bare se på om saksbehandlingen, lovanvendelsen og straffeutmålingen er korrekt. De skal ikke se på bevisførselen på nytt, og da er jeg redd for at dommen fort vekk kan bli stående.


Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Øyvind V] #2585326 06/12/2019 09:09
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 11,227
Tange Offline
Flittig Bie
Offline
Flittig Bie
Registrert: Jun 2008
Innlegg: 11,227
Sitat: Øyvind V

Fartsgrensen er vel satt både for å hindre at folk kjører for fort, og for å sikre en viss flyt i trafikken (utnytte potensialet til veien, om man kan kalle det det). Hvis en strekning tåler 60 km/t, gir det dårlig flyt om en del kjører i 30. Det er jo derfor folk faktisk får bot for å kjøre for sakte.


Bot for å kjøre for sakte? Eller bot for å hindre trafikken unødvendig?

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Tange] #2585332 06/12/2019 09:38
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 297
M
mob Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
M
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 297
Fra dommen:

Quote:
Flertallet bemerker at vurderingene etter vegtrafikkloven § 3 kan slå ulikt ut avhengig av hva slags vei det er tale om, tidspunktet for ferdselen, trafikktettheten og hvilke alternative ruter som finnes. Etter flertallets syn må det for eksempel gjelde strengere krav til å følge trafikkflyten når det er tale om rushtidstrafikk i en utfartsåre fra en stor by, slik det er tale om her, enn hvis det er tale om en landevei med muligheter for andre til å passere syklisten. Dette gjelder selv ved påføring av kortvarige forsinkelser av trafikantene bak. I urbane strøk med tett trafikk skal det mindre til for å forvente at enhver trafikant – syklist, motorsyklist eller bilist – enten følger trafikkflyten eller velger alternative ruter, dersom det finnes for det aktuelle fremkomstmiddelet. Kollektivfeltet skal blant annet sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken, og dette får etter flertallets syn betydning for hvilke forstyrrelser som her må karakteriseres som «unødige». Det må i den forbindelse tas i betraktning at forstyrrelsen i saken her, selv om den var kortvarig, utvilsomt gjaldt et betydelig antall mennesker. Flertallet viser til at det bak Grøneng blant annet lå to busser i rute.

Re: Dømt for å sykle på vei [Re: mob] #2585340 06/12/2019 10:21
Registrert: Jul 2010
Innlegg: 11,458
R
Raskall Offline
More than words
Offline
More than words
R
Registrert: Jul 2010
Innlegg: 11,458
Sitat: mob
Fra dommen:

Quote:
Flertallet bemerker at vurderingene etter vegtrafikkloven § 3 kan slå ulikt ut avhengig av hva slags vei det er tale om, tidspunktet for ferdselen, trafikktettheten og hvilke alternative ruter som finnes. Etter flertallets syn må det for eksempel gjelde strengere krav til å følge trafikkflyten når det er tale om rushtidstrafikk i en utfartsåre fra en stor by, slik det er tale om her, enn hvis det er tale om en landevei med muligheter for andre til å passere syklisten. Dette gjelder selv ved påføring av kortvarige forsinkelser av trafikantene bak. I urbane strøk med tett trafikk skal det mindre til for å forvente at enhver trafikant – syklist, motorsyklist eller bilist – enten følger trafikkflyten eller velger alternative ruter, dersom det finnes for det aktuelle fremkomstmiddelet. Kollektivfeltet skal blant annet sikre fremkommelighet for kollektivtrafikken, og dette får etter flertallets syn betydning for hvilke forstyrrelser som her må karakteriseres som «unødige». Det må i den forbindelse tas i betraktning at forstyrrelsen i saken her, selv om den var kortvarig, utvilsomt gjaldt et betydelig antall mennesker. Flertallet viser til at det bak Grøneng blant annet lå to busser i rute.


Det ble også bemerket i dommen at det var stillestående kø i venstrefeltet. Dermed har Grøneng 100% rett i at køen bak ham bare ville komme noen sekunder senere frem til køen ved slutten av kollektivfeltet. Disse sekundene brukte køen på å kjøre litt saktere i stedet for å stå stille de samme sekundene. Dermed var ikke Grøneng reelt sett til hinder i det hele tatt.

Bussenes snittfart på kollektivfeltets strekning ville ha vært den samme både med og uten en syklist foran seg.

Redigert av Raskall; 06/12/2019 10:29.
Re: Dømt for å sykle på vei [Re: Raskall] #2585344 06/12/2019 11:02
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 297
M
mob Offline
Entusiast
Offline
Entusiast
M
Registrert: Aug 2007
Innlegg: 297
Dette har vel ikke lagmannsretten vurdert?

Quote:
Vitnet Andersens forklaring om at det var full stans noen meter fra der hvor politioverbetjent Frydenlund sto, stemmer dårlig overens med Frydenlunds og siktedes forklaringer.
Lagmannsretten ser ikke bort fra at trafikken hopet seg opp forholdsvis kort etter bensinstasjonen, men ser bort fra at det har vært på nivå med slutten av utkjøringsfeltet fra bensinstasjonen.


Videre:

Quote:
Unødig-kriteriet kan ikke forstås slik at forstyrrelser i kollektivfeltet må aksepteres der hvor det å sykle alternative ruter innebærer noe større anstrengelser for syklisten enn å holde seg i kollektivfeltet. Syklister må – som andre trafikanter – avpasse fart og kjørestil ut fra trafikkforholdene og omgivelsene for øvrig. De to alternative rutene er etter flertallets syn helt reelle og akseptable alternativer som Grøneng kunne ha benyttet fremfor kollektivfeltet, all den tid Grøneng ikke kunne holde følge med bilene foran, i det tempoet de lå i.

Side 4 av 5 1 2 3 4 5

Terrengsykkel utgis av Fri Flyt AS | Postboks 4767 Nydalen, 0421 Oslo | Tlf: 22 04 46 00
Ansvarlig redaktør: Erlend Sande | Redaktør: Kristoffer Kippernes Utstyrsredaktør: Øyvind Aas
Salg og marked: Knut Harald Smette | Daglig leder: Audun Holmøy Røhrt
Nettsiden er utviklet av Fri Flyt Byrå