Komplette eller deler, hendler/kalippere: alt av interesse. Hope kaliper #5 (den minste) er spesielt interessant.
Send PM, jeg er sjeldent inne her for tida.


Middels klok bør en mann være, ikke altfor klok
fagreste livet lever den som vet måtelig mye