Knirkelyder kan være noe herk å finne ut av. Jeg ville gått tilbake til verkstedet og bedt dem løse det for deg.