Solgte selv en sykkel på finn nå nylig. Lå ute i tre uker uten et eneste napp nå når sesongen for alvor sparket i gang i Oslo. Så på en og samme dagen kom det åtte henvendelser og den ble solgt til prisforlangende dagen etter. Så det er vel viktig å time markedet for når folk faktisk ønsker å begynne sykkelsesongen.

Men når det er sagt så la jeg prisen på min sykkel noe under hva tilsvarende sykler lå ute for og jeg mener at min var den som framsto som i best stand. Med andre ord er det mye overprisa sykler der ute...