Sitat: pedalglipp
Sitat: Torshov-Simen
Nå var det altså en samlet redaksjon som mente at klimadiskusjonen gikk så langt utenfor normal temperatur og normal dagligtale at den burde stoppes.
Har det noen gang hendt at du har spurt deg selv om det kan tenkes at dine definisjoner muligens ikke utgjør samfunnsnormalen?


Så du vil stoppe og blokkere de som ikke tilhører samfunnsnormalen, men allikevel ikke gjør noe ulovlig?Når sa jeg det, og når ble det denne diskusjonens tema?

Denne diskusjonen dreier seg om redaksjonen håndhevelse av forumreglene, og i den sammenhengen står du selvsagt fritt til å mene at juridiske teknikaliteter vedrørende samtykke er det mest sentrale, men ville forumreglene ha vært annerledes eller ville du sluttet å bruke forumet om det man hadde fylt ut en ny godkjenning?

Det bærende premisset her er jo hvorvidt det er din eller redaksjonens definisjon av vanlig folkeskikk som skal gjelde som forumregler, hva er det som i dine øyne som tilsier at det skal være din?


Everything you hear is an opinion, not a fact. Everything you see is a perspective, not the truth.