Sitat: Torshov-Simen

Hvor fritt man kan la tråden utvikle seg avhenger jo av hvor lojale debattantene er til å holde seg til temaet og hvorvidt eventuelle sidespor er mest egnet til å belyse temaet på en ny måte eller å trekke oppmerksomheten bort fra opprinnelige påstander og logiske brister eller selvmotsigelser i underbyggingen av disse.


Jeg tenkte mer på denne definisjonen av meta

"som gjør seg selv til gjenstand for behandling, betraktning, teoretisering"

Altså at tråden berettigelse, tydeligvis anstendighet og deltakernes svekkede sjelsevner blir temaet.


Statistically speaking, racing is mostly for losers.