Og med den begrunnelsen tror jeg dere kan stenge #rasits-tråden også.

Jeg klarer ikke komme opp med publisert argumentasjon på de begrensingene Torshov har strammet inn det inn til er gyldig, og han mener at kun de som kaller seg kommunister er kommunister.

Jeg kaller han kommunist og folkemord-apologet og han kaller meg tilbakestående og sier jeg har forkvaklet verdigrunnlag.

Så der har du en godtråd som eksempel i usivilisert diskusjon.


Statistically speaking, racing is mostly for losers.