Følgende fra Torshov-Simen ble tydeligvis for drøyt:

«Men i så fall beklager jeg misforståelsen»

Stengt, tvert.