Det er vel ingen andre enn admin som kan stengje trådar?