Har sett kolleksjonen på 50% hos en butikk i Oslo sentrum... Sport1 Storgata?

Ellers er svart sykkeltøy utenfor lukket rittrasé like tull uansett merke. Hilsen undertegnede og Sir Bradley.


Create the problem and sell the solution