Jeg leser bare argumenter for hvorfor de er så råe.