Ser plutselig for meg MacGyver og Morten Harket på sykkeltur, med 80-talls hår og alt


// Too many roads, too little time