Det finnes camotøy og det finnes camotøy. Må ikke forveksles.