Stil=det som ser bra ut, ikke en dogme noen andre forteller deg.


Create the problem and sell the solution