Usikker på om man kan sette likhetstegn mellom dette her, altså hipsterkultur slik den har blitt tynt, mobbet og avkledd hos BSNYC i mange år nå, og amerikansk sykkelkultur som sådan ...