Mavic lager stort sett ganske fine produkter, men akkurat disse hjelmene synes jeg lite om.