Valget mellom å se ut som et pakkesel og det å bruke saddelveske, er for meg veldig enkelt.
Bare fordi de gamle ikonene ikke hadde saddelveske, betyr ikke at de såg bra ut som pakkeseler.