Det er skammelig at det produseres dekk UTEN "hud"fargede sider!