Fremtiden med obligatorisk registrering på hjelmen, dersom noen får det som de vil: