Ja der er det mange gode grunner for å styre unna.

LarsB