Av regler jeg bevisst bryter, er sadeltaske den sikreste. Helvete heller om jeg sykler rundt med stappfulle lommer bare for å slippe taske. Sykkelen ser bedre ut uten, ja. Den hadde sikkert sett rå ut med taggete hjul også. Omtrent som en zz-top gitar. Det ser også tøffere ut å sykle med kun caps.

Nå er verktøy, slange etc trygt forvart i tasken hele tiden, og blir med på tur uten å måtte tenke på hva jeg skal huske. Det ligger kompakt pakket, og lommene mine er frie til mat, mobil og vest. Hver eneste frie kubikkmillimeter i lommene er en lettelse rent komfortmessig også.

Symes det virker rart å finne alle mulige andre løsninger på å få med seg verktøy, bare for å holde seg til reglene. Teipe slange på ramme som det verste.


jeg vil bli som jesus, gå i hvite klær.