Jeg mener det bør kunne utdeles dispensasjon her. Sett dekklogoen rett over teksten "Fulcrum" til høyre i bildet, siden den er nærmest. Da viser du at du har sans for symmetri, og at du har gjort en innsats for å komme nærmest mulig ventilen.