Slike triatleter er tilegneet et eget kapittel i psykisk helsevernloven ;-)