På klassisk styre er vel styrevinkel innenfor så lenge bukken peker på baknavet eller over?