Danskene sier kaskett. Det er et fransk lånord: casquette.
Det finnes mange fine bilder fra 1996 av Bjarne Riis med magentafarget kaskett på hodet.


Kjetil Bjarne Wallentinsen Haaland
Attaché culturel à Landevei et landevei.no.
Moderateur på Landeveisforumet
Facebook Twitter: @landevei