Caps.... Slike ting som de som har stålfelger på bilene, har utenpå felgene så det skal se ut som lettmetallfelger...