Neineinei, man skal ha brem på luen/hatten/capsen/toppen/hvaenndetnåheter