Skjønner at de skal tjene penger, men synes distansen er litt påfallende kort til å ha skryte-trøye for.


Create the problem and sell the solution