Dette er internregelverk i den enkelte klubb, noen er helt Nazi, andre likegyldige.
Dette kan/vil ikke NCF overstyre så lenge de holder seg innenfor lovverket (som jo delegerer akkurat dette til klubbleddet).