Det virker som om Paolini fikk såpass mange reaksjoner at han droppa den nye hjelmen sin.


pedalistisk !