Pottehjelm i fjor, åttitallsbriller i år - detta går bra, aldri i væla!