Her kom jeg over en liten nøtt til dere; hvor havner denne ivrige syklisten på stilpolitiets skala?
Trykk for å se...

Create the problem and sell the solution