Apropos stil. På den utmerkete nettsiden velominati.com som vi alle kjenner så godt finner jeg også en fane som heter "the gear". Her kan man kjøpe trøyer og bukser med Velominato logoer godt eksponert. Nettsiden som på mange måter har blitt et samlingspunkt og fanebærer for sykkelkultur kan mao levere eget tøy. Men er det stil? Er det slik at man ser på et Velominatiantrekk som et uttrykk og et riktig signal, og med det stil, eller ligger det nærmere firmaprofilert sykkeltøy og dermed går i kategorien "funksjonelt men..."?
Treffer velominato.com med dette, eller er det en liten skivebom vi ser? Ville det vært like greit å bestille fra Stravas kolleksjon om man absolutt ville ha tøy som signaliserer gruppetilhørlighet uten å være knyttet til klubb?

Redigert av Espen E; 15/03/2014 08:09.

- Ikke direkte fjærlett, men utpreget treg....
2012 On-One Scandal 29", 2013 Genesis Equilibrium 20 m/Athena 11s, 2015 Fuji Tread 1.0 LE, 1984 Nishiki International
http://instagram.com/esp1e/