Film fra Oppsal Arena.

https://youtu.be/04uhxVw2rVU